Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Programul de sprijin pentru antreprenori

Schema-pilot de garanții pentru tineri include și un program integrat adresat tinerilor viitori întreprinzători, care va conține 20 de stagii antreprenoriale de 15 zile pentru 500 de tineri. În urma rezultatelor obținute la examenul de certificare și a elaborării planurilor de afaceri, vom identifica 100 de tineri care vor beneficia, suplimentar,

de asistență și consultanță individuală pentru inițierea propriei afaceri. Cursurile vor fi susținute de un furnizor de formare profesională acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Demersurile de consultanță vor avea un pronunțat caracter practic și vor aborda subiecte precum: elaborarea unui plan de afaceri realist și eficient, atragerea resurselor financiare și umane necesare, elemente concrete privind conducerea și administrarea companiei, cunoștințe de bază privind fiscalitatea etc.

Parteneri Bpi Assoc Feg