Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Parteneri

Beneficiarul proiectului este Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Parteneri

SC BPI Management Consulting Romania SRL (BPI România) este o companie de consultanță în domeniul managementului și resurselor umane înființată în anul 1996. BPI Management Consulting Romania este membră a BPI group, companie franceză de consultanţă cu renume şi dimensiuni internaţionale. BPI România a desfăşurat proiecte cu un impact deosebit asupra ocupării, devenind lider necontestat printre companiile care furnizează servicii de consiliere, prospectare şi mediere. Peste 30.000 de salariaţi au beneficiat de aceste servicii în ultimii 10 ani.

Află mai mult ...

Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC din Baia Mare are ca misiune promovarea asistenţei sociale prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor defavorizate. ASSOC furnizează de peste 17 ani servicii sociale şi servicii de ocupare pe piaţa internă a muncii pentru persoane aparţinând diverselor grupuri vulnerabile (copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi, tineri proveniţi din sistemul de protecţie socială, persoane cu dizabilităţi şi alte persoane în situaţii de dificultate).

Află mai mult ...

Fundația Ecologică Green (FEG) este o instituție de cultură, știință și învățământ, neguvernamentală, autonomă, fără scop politic, nonprofit, înființată în Iași în anul 1997. Misiunea organizației este înființarea de școli de diferite niveluri, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de formare în sistemul educației permanente.

Află mai mult ...
Parteneri Bpi Assoc Feg