Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Serviciile de mediere a muncii

Proiectul nostru oferă servicii integrate de mediere a muncii și de prospectare a pieței muncii pentru tinerii incluși în program. Firește, primul pas este să... vă înscrieți în baza de date a grupului țintă. Vă așteptăm! Vizitați secțiunea Contact.

TOȚI cei 2.500 de tineri cărora le vom acorda sprijin într-o formă sau alta vor lua parte la un proces de informare și consiliere individualizată și în grup. Pe baza discuțiilor purtate cu echipa de consilieri vor fi elaborate un profil și un plan de acțiune pentru fiecare tânăr, care vor cuprinde date despre nivelul său de pregătire, eventualele experiențe de muncă anterioare, aria de interes privind angajarea, posibilele obstacole privind găsirea unui loc de muncă (de exemplu, distanța mare până la o comună sau un oraș), opțiunile sale privind viitorul apropiat (curs de calificare, stagiu de ucenicie, deschiderea unei afaceri sau angajare), motivația și dorința de dezvoltare personală, precum și alte informații relevante pentru creionarea traseului profesional.

Definirea așteptărilor tinerilor se va desfășura în paralel cu identificarea nevoilor de personal ale angajatorilor locali, cărora le vom acorda o atenție deosebită. Echipele de consilieri se vor întâlni cu aceștia pentru a stabili nu doar cerințele lor imediate, ci și pe cele pe termen mediu și lung, astfel încât să le poată răspunde într-o măsură cât mai mare și de o manieră adaptată. Analiza pieței forței de muncă nu se va limita la angajatorii care declară posturile vacante la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu atât mai mult cu cât s-a constatat recent că aceștia reprezintă mai puțin de 10% din total. Ne vom îndrepta atenția spre oportunitățile de muncă rămase nedeclarate oficial, pe care le vom fructifica creând o punte de legătură între tineri și firme.

Din acest proces de mediere au de câștigat toate părțile implicate. Tinerii vor fi îndrumați de specialiști în căutarea unui loc de muncă și, astfel, eforturile lor vor mai bine direcționate. Cu ajutorul acelorași specialiști, angajatorilor le vor fi recomandați candidații cei mai potriviți pentru un post anume, ceea ce înseamnă o economie de timp și de bani investiți în procesul de selecție uneori stufos și mai mereu îndelungat. Beneficiarii indirecți ai demersurilor de mediere a muncii sunt familiile tinerilor și comunitățile locale.

Programul integrat de informare, consiliere și orientare profesională pentru tineri se va concretiza prin organizarea a 100 de sesiuni de informare și a 100 de ateliere colective de consiliere și orientare profesională. Tinerii înscriși în program vor fi înștiințați din timp cu privire la datele și locurile de desfășurare a acestora.

Parteneri Bpi Assoc Feg