Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiective

Proiectul „Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!” este unul din cele două proiecte-pilot ale schemei de garanții pentru tineri, care urmează să fie implementată în premieră în România în perioada 2014-2020. Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea capacității de ocupare a 2.500 de persoane cu vârste între 16 și 24 de ani – persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri tineri și șomeri de lungă durată, persoane care au părăsit timpuriu școala, cu domiciliul în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Vest. Tinerilor li se va asigura accesul la servicii integrate de informare, consiliere și orientare profesională, la cursuri de formare profesională în meserii cerute pe piața muncii, programe de ucenicie și la activități de mediere a muncii, respectiv de consultanță și asistență concretă pentru inițierea de afaceri.

Beneficiile pe termen lung ale proiectului vizează:

  • dezvoltarea resurselor umane cu dificultăți de integrare pe piața muncii prin integrarea sau reintegrarea lor durabilă;

  • menținerea pe piața muncii a tinerilor prin creșterea capacității lor de angajare ca urmare a cursurilor de calificare/ recalificare/ specializare/ perfecționare derulate sub auspiciile proiectului;

  • promovarea culturii antreprenoriale, a inițiativei și a dorinței de dezvoltare personală și profesională și

  • promovarea unei atitudini pozitive față de formarea profesională continuă.

Activitățile proiectului vor contribui în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, care țintește dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă.

Parteneri Bpi Assoc Feg