Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Consiliere și orientare profesională

Activitatea de consiliere şi orientare profesională le permite experṭilor să cartografieze competenṭele tinerilor şi, astfel, să identifice nevoile lor reale de formare profesională. Acest proces va ține cont, simultan, de profilul ocupațional al tinerilor și de rezultatele analizelor locale ale pieței forței de muncă. Programul integrat de informare, consiliere şi orientare se va concretiza, în faza incipientă, în elaborarea de profiluri individuale de aptitudini şi competențe pentru toți cei 2.500 de tineri care vor fi incluși în proiect. Informațiile detaliate în aceste profiluri vor fi integrate apoi într-o bază de date a grupului țintă, care va cuprinde şi planuri individualizate de acṭiune. Toate informaṭiile ce ṭin de profilul personal al tânărului vor fi disponibile pentru uzul personal al acestuia pe platforma online de ocupare găzduită de website-ul nostru. Platforma online conține un set complet de informaṭii privind piaṭa muncii, locurile de muncă disponibile, cursuri de formare, oportunităṭi de afaceri etc. În final, planul de  acṭiune individualizat va direcṭiona tinerii interesați către programe de calificare/recalificare vizând re/intrarea lor pe piaṭa muncii, către stagii de ucenicie, respectiv către programul de consultanṭă şi asistenṭă pentru iniṭierea unei afaceri.


Obiectivele programului integrat de informare, consiliere și orientare profesională

Programul integrat de consiliere, informare și orientare susține o abordare multidimensională a fiecărui tânăr, sub toate aspectele vieții sale personale, profesionale și sociale, în scopul sprijinirii acestuia pentru dezvoltarea carierei prin luarea unor decizii potrivite în sfera educației, muncii și a vieții în comunitate. Ce urmărește, în esență, acest program ghidat de consilieri? Ce beneficii le aduce tinerilor? Găsiți în cele ce urmează o serie de răspunsuri.

 • O mai bună cunoaștere a aptitudinilor personale, a abilităților, deprinderilor sau cunoștințelor;
 • Găsirea filierei de educație și formare profesională în consens cu proiectele și cu resursele lor privitoare la carieră;
 • Identificarea unor alternative ocupaționale complementare sferei lor de interese, aptitudini și caracteristici personale;
 • Conturarea pozitivă și realistă a imaginii de sine;
 • Maturizare decizională și autonomie în planificarea dezvoltării carierei;
 • Compensarea lipsei de informații, a informațiilor incomplete sau eronate și atenuarea stereotipurilor cu privire la piața muncii;
 • Identificarea surselor de nemulțumire profesională, a incompatibilităților sau a dificultății în asumarea anumitor roluri.

Activitățile de consiliere, informare și orientare se realizează în cadrul unor întâlniri individuale și de grup.


Vă așteptăm la sesiunile de informare!

Sesiunile de informare a tinerilor au scopul de a aduce persoanele participante mai aproape de realitățile pieței muncii, oferindu-le o șansă în plus în demersurile lor de identificare a unui loc de muncă. Sesiunile de informare au o durată de o zi și se vor organiza în cele 4 regiuni acoperite de proiect: Centru, Nord-Vest, Nord-Est și Vest. În total, vom organiza 100 de sesiuni de formare cu 25 de participanți fiecare.

În cadrul sesiunilor de informare și conștientizare a grupului țintă cu privire la oportunitățile oferite de piața muncii se vor urmări aceste aspecte:

 • Prezentarea situației economice a județului și a regiunii de dezvoltare din care face parte, precum și a situației economice la nivel național;
 • Prezentarea situației curente a pieței muncii din județ: puncte tari și puncte slabe;
 • Prezentarea meseriilor căutate în piața muncii;
 • Prezentarea companiilor cu potențial ridicat de angajare din județ și a eventualelor investiții noi;
 • Prezentarea surselor de informare cu privire la piața muncii;
 • Oferirea de broșuri și materiale informative cu privire la piața muncii.

Vă rugăm să țineți legătura cu personalul Caselor regionale ale tinerilor activi și să urmăriți rubricile Știri și Calendar evenimente de pe website, pentru fi la curent cu planificarea evenimentelor.


Ateliere colective de consiliere și orientare profesională

Atelierele colective de consiliere și informare au ca scop instruirea unui număr de 2.500 de tineri în vederea dobândirii de aptitudini și competențe în căutarea unui loc de muncă, aptitudini care să le asigure șanse reale și oportunități sporite pentru participarea la o piață a muncii modernă, flexibilă și tehnologizată. Atelierele colective de consiliere și informare vor avea durata de 1 zi și se vor organiza în regiunile Centru, Nord-Est, Nord-Vest și Vest.

În cadrul atelierelor colective de consiliere și orientare se vor urmări aceste aspecte:

 • Prezentarea tehnicilor de căutare activă a unui loc de muncă;
 • Prezentarea surselor de informații privind locurile de muncă;
 • Prezentarea instrumentelor utilizate în căutarea unui loc de muncă (Curriculum Vitae, scrisoare de intenție/prezentare etc.);
 • Oferirea de informații privind participarea la interviu și organizarea de jocuri de rol pe această temă;
 • Oferirea de informații de interes privind drepturile și obligațiile angajatului și alte prevederi ale legislației muncii.

Vă rugăm să țineți legătura cu personalul Caselor regionale ale tinerilor activi și să urmăriți rubricile Știri și Calendar evenimente de pe website, pentru fi la curent cu planificarea evenimentelor.

Parteneri Bpi Assoc Feg