Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Ateliere colective de consiliere și orientare profesională

Atelierele colective de consiliere și informare au ca scop instruirea unui număr de 2.500 de tineri în vederea dobândirii de aptitudini și competențe în căutarea unui loc de muncă, aptitudini care să le asigure șanse reale și oportunități sporite pentru participarea la o piață a muncii modernă, flexibilă și tehnologizată. Atelierele colective de consiliere și informare vor avea durata de 1 zi și se vor organiza în regiunile Centru, Nord-Est, Nord-Vest și Vest.

În cadrul atelierelor colective de consiliere și orientare se vor urmări aceste aspecte:

  • Prezentarea tehnicilor de căutare activă a unui loc de muncă;
  • Prezentarea surselor de informații privind locurile de muncă;
  • Prezentarea instrumentelor utilizate în căutarea unui loc de muncă (Curriculum Vitae, scrisoare de intenție/prezentare etc.);
  • Oferirea de informații privind participarea la interviu și organizarea de jocuri de rol pe această temă;
  • Oferirea de informații de interes privind drepturile și obligațiile angajatului și alte prevederi ale legislației muncii.

Vă rugăm să țineți legătura cu personalul Caselor regionale ale tinerilor activi și să urmăriți rubricile Știri și Calendar evenimente de pe website, pentru fi la curent cu planificarea evenimentelor.

Parteneri Bpi Assoc Feg