Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Consiliere și orientare profesională

Activitatea de consiliere şi orientare profesională le permite experṭilor să cartografieze competenṭele tinerilor şi, astfel, să identifice nevoile lor reale de formare profesională. Acest proces va ține cont, simultan, de profilul ocupațional al tinerilor și de rezultatele analizelor locale ale pieței forței de muncă. Programul integrat de informare, consiliere şi orientare se va concretiza, în faza incipientă, în elaborarea de profiluri individuale de aptitudini şi competențe pentru toți cei 2.500 de tineri care vor fi incluși în proiect. Informațiile detaliate în aceste profiluri vor fi integrate apoi într-o bază de date a grupului țintă, care va cuprinde şi planuri individualizate de acṭiune. Toate informaṭiile ce ṭin de profilul personal al tânărului vor fi disponibile pentru uzul personal al acestuia pe platforma online de ocupare găzduită de website-ul nostru. Platforma online conține un set complet de informaṭii privind piaṭa muncii, locurile de muncă disponibile, cursuri de formare, oportunităṭi de afaceri etc. În final, planul de  acṭiune individualizat va direcṭiona tinerii interesați către programe de calificare/recalificare vizând re/intrarea lor pe piaṭa muncii, către stagii de ucenicie, respectiv către programul de consultanṭă şi asistenṭă pentru iniṭierea unei afaceri.

Parteneri Bpi Assoc Feg