Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivele programului integrat de informare, consiliere și orientare profesională

Programul integrat de consiliere, informare și orientare susține o abordare multidimensională a fiecărui tânăr, sub toate aspectele vieții sale personale, profesionale și sociale, în scopul sprijinirii acestuia pentru dezvoltarea carierei prin luarea unor decizii potrivite în sfera educației, muncii și a vieții în comunitate. Ce urmărește, în esență, acest program ghidat de consilieri? Ce beneficii le aduce tinerilor? Găsiți în cele ce urmează o serie de răspunsuri.

  • O mai bună cunoaștere a aptitudinilor personale, a abilităților, deprinderilor sau cunoștințelor;
  • Găsirea filierei de educație și formare profesională în consens cu proiectele și cu resursele lor privitoare la carieră;
  • Identificarea unor alternative ocupaționale complementare sferei lor de interese, aptitudini și caracteristici personale;
  • Conturarea pozitivă și realistă a imaginii de sine;
  • Maturizare decizională și autonomie în planificarea dezvoltării carierei;
  • Compensarea lipsei de informații, a informațiilor incomplete sau eronate și atenuarea stereotipurilor cu privire la piața muncii;
  • Identificarea surselor de nemulțumire profesională, a incompatibilităților sau a dificultății în asumarea anumitor roluri.

Activitățile de consiliere, informare și orientare se realizează în cadrul unor întâlniri individuale și de grup.

Parteneri Bpi Assoc Feg