Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Vă așteptăm la sesiunile de informare!

Sesiunile de informare a tinerilor au scopul de a aduce persoanele participante mai aproape de realitățile pieței muncii, oferindu-le o șansă în plus în demersurile lor de identificare a unui loc de muncă. Sesiunile de informare au o durată de o zi și se vor organiza în cele 4 regiuni acoperite de proiect: Centru, Nord-Vest, Nord-Est și Vest. În total, vom organiza 100 de sesiuni de formare cu 25 de participanți fiecare.

În cadrul sesiunilor de informare și conștientizare a grupului țintă cu privire la oportunitățile oferite de piața muncii se vor urmări aceste aspecte:

  • Prezentarea situației economice a județului și a regiunii de dezvoltare din care face parte, precum și a situației economice la nivel național;
  • Prezentarea situației curente a pieței muncii din județ: puncte tari și puncte slabe;
  • Prezentarea meseriilor căutate în piața muncii;
  • Prezentarea companiilor cu potențial ridicat de angajare din județ și a eventualelor investiții noi;
  • Prezentarea surselor de informare cu privire la piața muncii;
  • Oferirea de broșuri și materiale informative cu privire la piața muncii.

Vă rugăm să țineți legătura cu personalul Caselor regionale ale tinerilor activi și să urmăriți rubricile Știri și Calendar evenimente de pe website, pentru fi la curent cu planificarea evenimentelor.

Parteneri Bpi Assoc Feg