Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Activități

Din punctul de vedere al cadrului legislativ și instituțional, proiectul „Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!” se desfășoară ca urmare a adoptării de către Guvernul României a Memorandumului privind implementarea unei scheme-pilot de tip „Garanţii pentru tineri”, în vederea îmbunătăţirii accesului acestora pe piaţa muncii. Potrivit acestui act, conceptul de „garanţie pentru tineri” se referă la situaţia în care tinerilor li se asigură, în termen de patru luni de la intrarea în şomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învăţământ formal, o ofertă de bună calitate pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru continuarea educaţiei, intrarea în ucenicie sau pentru efectuarea unui stagiu. Schemele de „Garanţii pentru tineri” vizează prevenirea abandonării timpurii a şcolii, creşterea şanselor de obţinere a unui loc de muncă şi eliminarea barierelor practice din calea obţinerii unui loc de muncă.

Proiectul reprezintă o schemă-pilot, a cărei implementare va permite și identificarea unui set eficient de măsuri, adaptat specificului naţional, pe baza căruia se va proiecta schema de garanţii pentru tineri 2014-2020.

Activitățile principale ale proiectului sunt descrise succint în cele ce urmează:

  1. Managementul proiectului.

  2. Înființarea și funcționarea a cinci Case Regionale ale Tinerilor Activi (CRTA), în Alba-Iulia, Baia Mare, Brașov, Deva și Iași, unde se vor desfășura activități de informare, consiliere, formare profesională, organizare de mese rotunde cu tineri, angajatori, reprezentanți ai societății civile, autorități publice locale.

  3. Programe integrate de informare, consiliere și orientare profesională pentru 2.500 de tineri: 100 de sesiuni de informare, realizarea a 2.500 de profiluri și planuri individuale de acțiune, 100 de ateliere colective de consiliere și orientare profesională etc.

  4. Conceperea și derularea programelor de formare profesională pentru 2.000 de tineri: cursuri de calificare nivelul 1 – 1.000 de persoane, cursuri de calificare nivelul 2 – 800 de persoane, ucenicie – 200 de persoane; acordarea de subvenții pentru urmarea cursurilor.

  5. Derularea unui program de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente pentru 500 de tineri.

  6. Servicii de prospectare, mediere și plasare a forței de muncă: analiza cerințelor de forță de muncă, prospectare și mediere pentru 2.400 de persoane.

  7. Promovare, motivarea și activarea grupului țintă: realizarea de materiale informative și promoționale, organizarea unor caravane centrate pe ocuparea forței de muncă, derularea unei campanii media pentru promovarea oportunităților oferite de proiect și pentru popularizarea conceptului de „garanții pentru tineri” și organizarea conferințelor de lansare și de încheiere a proiectului.

Parteneri Bpi Assoc Feg