Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Fundația Ecologică Green (FEG) este o instituție de cultură, știință și învățământ, neguvernamentală, autonomă, fără scop politic, nonprofit, înființată în Iași în anul 1997. Misiunea organizației este înființarea de școli de diferite niveluri, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de formare în sistemul educației permanente.

În prezent, sub egida FEG Iași își desfășoară activitatea o grădiniță, o școală primară, o școală postliceală, un centru de formare a adulților şi un centru acreditat E.C.D.L. La nivel național, organizația a înființat 14 filiale în care funcționează 10 școli postliceale acreditate de MECT și 2 centre de formare a adulților acreditate de MMFPSPV.

Misiunea organizației este înființarea de școli de diferite niveluri, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de formare în sistemul educației permanente. În prezent, FEG deservește, în Iași, un număr de peste 2.000 de beneficiari de servicii educaționale și funcționează cu un număr de peste 65 de cadre didactice și formatori. Din anul 2003 până în prezent, FEG a participat la 39 de proiecte europene, seminarii și programe de formare cu participare transnațională, obținând în 2008 și 2011 din partea Ministerului Educației Naționale titlul de „Școală Europeană” și diploma „Leonardo da Vinci” pentru rezultate deosebite obținute în proiectele de formare profesională implementate.

Centrele de formare profesională din cadrul FEG funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 cu modificările și completările ulterioare, FEG fiind furnizor de formare profesională autorizat de MMFPSPV și MEN. Centrele de formare au derulat până în prezent peste 500 de programe profesionale, în peste 25 de meserii, inițiind/ calificând/ recalificând sau perfecționând peste 15.000 de persoane, în majoritate tineri. Totodată, FEG are o experiență bogată în derularea de activități de formare pentru tineri, având în vedere faptul că cea mai mare parte a cursanților Școlii postliceale sunt absolvenți de liceu. Pentru această categorie, instituția organizează cursuri de informare și consiliere vocațională, în vederea facilitării inserției socio-profesionale. În ceea ce privește persoanele cu un nivel scăzut de cunoștinte și competențe, FEG a derulat, în parteneriat cu instituții publice și private, două proiecte Phare 2005 ce au avut ca activități informarea și consilierea, formarea și inserția profesională a unui grup de 30 persoane de etnie rromă și a 50 de persoane din mediul rural aflate în căutarea unui loc de muncă sau cu venituri ocazionale.

În implementarea activităților curente (activități educaționale și de formare profesională), cât și în derularea activităților din proiecte, FEG a dezvoltat o puternică rețea atât la nivel local și regional cât și la nivel național, având ca obiectiv facilitarea inserției pe piața muncii a absolvenților săi, cât și implicarea activă a acestora în formarea noilor generații. Astfel, FEG a încheiat peste 80 de parteneriate locale.

În cadrul FEG își desfășoară activitatea un departament specializat în scrierea și implementarea de proiecte, Departamentul Programe. Până în prezent, FEG a derulat cu succes 39 de proiecte, finanțate prin Programul Leonardo da Vinci, Programul Comenius, Programul Grundtvig, Programul Transversal, Tineret în Acțiune, Phare, POSDRU ș.a., acumulând o bogată experiență în managementul de proiect.

Vizitați www.feg.ro.

Parteneri Bpi Assoc Feg