Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC din Baia Mare are ca misiune promovarea asistenţei sociale prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor defavorizate. ASSOC furnizează de peste 17 ani servicii sociale şi servicii de ocupare pe piaţa internă a muncii pentru persoane aparţinând diverselor grupuri vulnerabile (copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi, tineri proveniţi din sistemul de protecţie socială, persoane cu dizabilităţi şi alte persoane în situaţii de dificultate).

Principalele activităţi desfăşurate de ASSOC sunt: informare, consiliere socială, consiliere psihologică, găzduire pe perioadă nedeterminată, asistenţă şi îngrijire de tip familial, asistenţă medicală şi îngrijire, recuperare, reabilitare, educare, socializare şi petrecerea timpului liber, reintegrare familială şi comunitară, integrare/reintegrare profesională şi socială, orientare profesională, sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională, testarea capacităţii de muncă şi asistenţă în vederea integrării pe piaţă muncii pentru persoane vulnerabile, pregătirea şi distribuirea hranei.

Asociaţia furnizează o serie de servicii şi produse prin intermediul celor două unităţi protejate ASSOC şi a întreprinderilor sociale: ASSOC Packing (producţie de ambalaje din carton şi hârtie) şi Restaurant Social & Catering ASSOC (alimentaţie publică).

În calitatea sa de asociaţie profesională de asistenţă socială, ASSOC a contribuit, de-a lungul timpului, la procesul de reformă a serviciilor sociale, precum şi la elaborarea legislaţiei din domeniul asistenţei sociale, în perspectiva adaptării legislaţiei româneşti la realităţile actuale şi corelarea cu legislaţii europene mai avansate în domeniul asistenţei sociale şi al economiei sociale.

În cadrul proiectelor implementate, ASSOC a adunat o experienţă vastă realizând cu success activităţi de informare, orientare, mediere şi consiliere în carieră în domeniul economiei sociale, formare de specialişti în dezvoltarea economiei sociale, programe de formare dedicate specialiştilor în domeniul incluziunii sociale, evenimente de comunicare şi promovare a economiei sociale (RESCUE – Înfiinţarea unei reţele de economie socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi – ID 57994 şi Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia şi Vest – ID 50240 – peste 10.000 de beneficiari direcţi ai proiectelor şi peste 120 de evenimente de comunicare şi promovare a economiei sociale organizate); formare vocaţională, calificare şi recalificare, specializare în dezvoltarea de servicii sociale integrate, formare în utilizarea instrumentelor de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi (Servicii sociale integrate şi formare vocaţională pentru persoane cu dizabilităţi – ID 54702 – 280 de beneficiari direcţi ai proiectului).

ASSOC este acreditată ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă conform Deciziei nr. 101/06.06.2011 eliberată de AJOFM Maramureş conform Legii nr. 76/2002, Legii nr. 277/2002 şi Legii nr. 202/2006. De asemenea, ASSOC este furnizor autorizat de formare profesională în baza legii nr. 375/2002 de aprobare a Ordonanţei nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. ASSOC este înscrisă că operator de date cu caracter personal la Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18366. De asemenea, ASSOC este membru în cadrul Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale din judeţul Maramureş începând cu anul 2003.

Vizitaţi www.assoc.ro.

Parteneri Bpi Assoc Feg