Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Parteneri

SC BPI Management Consulting Romania SRL (BPI România) este o companie de consultanță în domeniul managementului și resurselor umane înființată în anul 1996. BPI Management Consulting Romania este membră a BPI group, companie franceză de consultanţă cu renume şi dimensiuni internaţionale. BPI România a desfăşurat proiecte cu un impact deosebit asupra ocupării, devenind lider necontestat printre companiile care furnizează servicii de consiliere, prospectare şi mediere. Peste 30.000 de salariaţi au beneficiat de aceste servicii în ultimii 10 ani.

BPI România combină experienţa locală semnificativă obţinută în 18 ani de activitate şi standardele internaţionale aferente unui spectru larg de activităţi cuprinzând: recrutarea, evaluarea şi dezvoltarea personalului, formarea profesională, consilierea în carieră, implementarea programelor de schimbare şi restructurare, inclusiv în domeniul prospectării şi medierii pe piaţa forţei de muncă. Clienţii şi beneficiarii acestor servicii sunt companii private, dar şi instituţii publice de renume. Dintre clienţii companii private menţionăm: Dacia Groupe Renault, OMV Petrom, GDF Suez Energy România, Grupul Veolia, Grupul Rompetrol, Romtelecom, Orange, Danone Romania, Philip Morris, GlaxoSmithKline, Nestlé Romania.

În sectorul privat, BPI România a desfăşurat proiecte cu un impact deosebit asupra ocupării, devenind lider necontestat printre companiile care furnizează servicii de consiliere, prospectare şi mediere. Peste 30.000 de salariaţi au beneficiat de aceste servicii în ultimii 10 ani; metodologia specifică, inovatoare şi integratoare fusese recunoscută drept bună practică încă din 2004 de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (referitor la atenuarea efectelor sociale ale restructurărilor economice).

În sprijinul sectorului public, compania BPI România a fost implicată, cu aport de expertiză din partea grupului la nivel european, în implementarea a numeroase proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe teme precum: formare profesională pentru autoritățile publice centrale și locale, incluziune socială, prestații sociale, promovarea și dezvoltarea economiei sociale, evaluarea vocațională și inserția profesională a persoanelor cu dizabilități, construcția instituțională a serviciilor sociale, sprijinirea tinerilor antreprenori, formarea profesională și specializarea în domeniul educaţiei şi dezvoltării timpurii a copilului ș.a.m.d.

Referitor la creşterea ocupării în rândul tinerilor, BPI group a implementat în perioada 2010-2013, în calitate de partener naţional, proiectul „O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural” (POSDRU/83/5.2/S/57941). Proiectul a fost destinat tinerilor din mediul rural (cu vârste cuprinse între 16 şi 35 ani) din 7 judeţe (Alba, Arad, Cluj, Dolj, Iaşi, Prahova și Tulcea) şi a avut ca obiectiv, pe de o parte, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale tinerilor și, pe de altă parte, calificarea profesională a acestora în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii. Prin modul de implementare şi rezultatele obţinute, acest proiect a fost recunoscut ca bună practică de către beneficiar, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

În urma tuturor proiectelor similare pe care le-a desfăşurat, BPI a câştigat cea mai vastă şi semnificativă experienţă de consiliere în carieră şi mediere pe piaţa muncii acumulată de o companie privată de consultanţă în România.

Vizitați www.bpi-group.ro.

Parteneri Bpi Assoc Feg