Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Ghidul antreprenorului

Ghidul antreprenorului completează programul de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente. Rolul său este de a contribui, pe lângă noţiunile teoretice transmise la cursurile de antreprenoriat, la formarea unei gândiri antreprenoriale pozitive, precum şi de a stimula stilul antreprenorial creativ, bazat pe valorizarea resurselor disponibile şi pe acţiune.

Află mai mult ...

Afișul proiectului


Broșura de prezentare a proiectului

Material informativ de 8 pagini care descrie obiectivele, principalele activități și beneficii ale proiectului-pilot al schemei de garanții pentru tineri. 

Parteneri Bpi Assoc Feg