Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cursul de operator mașini unelte cu comandă numerică, la final

Tot pe 20 decembrie 2014 s-a derulat examinarea cursanților care au participat la cursul de operator mașini unelte cu comandă numerică organizat în municipiul Brașov. Cei 24 de tineri promovat examenul cu note mari. Ei au învățat despre mediul de lucru într-o unitate de producție, despre asigurarea funcționării CNC-urilor, despre prelucrarea pieselor și reglarea utilajelor de pe liniile de producție.

Parteneri Bpi Assoc Feg