Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Comunicat de presă: Start la garanțiile pentru tineri

Peste 38 milioane lei pentru 5052 de tineri cu vârste între 15 şi 24 ani

București, 5 februarie 2014 - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat, astăzi, în prezența prim-ministrului Victor Ponta, a ministrului fondurilor europene, Eugen Teodorovici, şi a ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu, două proiecte-pilot cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, care preced schema ”Garanții pentru tineri”.

Conceptul de „garanţie pentru tineri” urmăreşte ca tinerii cu vârsta mai mică de 25 de ani, care și-au pierdut locul de muncă sau care nu au reuşit să se angajeze după terminarea studiilor, să primească, în decurs de 4 luni de la înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la centrele de garanții pentru tineret, o ofertă de bună calitate de angajare, de continuare a educației, intrare în ucenicie sau efectuarea unui stagiu.

Proiectele-pilot „Garanții pentru TINEri!” şi „Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!” se derulează în perioada 23 decembrie 2013 – 30 iunie 2015 şi se adresează exclusiv tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. Cele 5.052 de persoane selectate vor beneficia de un plan de acțiune personalizat, corespunzător nevoilor identificate, constând în acces la servicii integrate de informare, consiliere și orientare, formare profesională (cursuri de calificare acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări), ucenicie, prospectare și mediere, în vederea ocupării unui loc de muncă și asistență în inițierea de afaceri independente.

Concret, peste 3.500 de tineri vor urma cursuri de calificare de nivelul 1 (360 ore) sau nivel 2 (720 ore), alţi 376 vor participa la stagii-pilot de ucenicie şi peste 1.000 de tineri vor beneficia de cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale. Cele mai bune 144 de idei de afaceri vor fi premiate, iar autorii lor îndrumați în inițierea de afaceri independente.

Mai mult, pentru creșterea gradului de informare în rândul cetățenilor, autorităților publice locale şi a angajatorilor în ceea ce priveşte oportunitățile de angajare a tinerilor, vor fi înființate 22 de centre județene şi 4 regionale, vor fi organizate o serie de evenimente și campanii de informare locale și naționale, precum şi 20 de târguri de locuri de muncă.

Se estimează ca până la 30 iunie 2015, odată cu finalizarea proiectelor, un număr de 600 de tineri să fie deja angajați.

Proiectul-pilot „Garanții pentru TINEri!” se derulează în parteneriat cu Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România și Blocul Național Sindical. Cu un buget de 18.655.122,97 lei, acoperă regiunile de dezvoltare București-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est.

Proiectul-pilot „Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!” este implementat în parteneriat cu BPI Management Consulting Romania, Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC din Baia Mare și Fundația Ecologică Green din Iași şi acoperă regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Vest. Bugetul alocat este de 19.583.380 lei.

Pentru alte detalii despre cele două proiecte-pilot, persoane de contact:

Informaţii suplimentare:

Datele statistice cele mai recente arată că rata șomajului la tineri este de două ori mai mare decât a adulților, în special în țările cu venituri medii și mari. În Grecia şi Spania, de exemplu, unul din doi tineri este șomer.

În Uniunea Europeană, la nivelul anului 2012, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 23,7%, adică 5,8 mil. persoane, din care o treime de mai bine de 12 luni.

În România, rata șomajului la tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 - 24 ani a crescut de la 18,6%  în 2008, la 22,7% în 2012, evidențiindu-se 3regiuni în care nivelul acestui indicator este mai mare de 25% - Centru (31,7%), Sud-Est (31,3%) și Sud-Muntenia (30,2%) – regiuni eligibile pentru a primi alocări financiare suplimentare prinInițiativa privind Ocuparea Tinerilor.

În anul 2012, deşi rata tinerilor care nu aveau o ocupație și nu se aflau nici în educație sau formare profesională (NEETs) a scăzut cu 0,6 p.p. faţă de nivelul atins în anul 2011 (17,2%), aceasta a depășit cu 3,6 p.p. media UE27(16,8% în România, față de 13,2% în UE27), în rândul tinerelor femei înregistrând chiar un nivel mai ridicat, de 18,6% comparativ cu 13,5% în UE27.

Pe lângă nivelul de educație, unul dintre factorii importanți care influențează accesul la un loc de muncă, neconcordanța dintre calificările tinerilor și abilitățile cerute de angajatori generează, de asemenea, creșterea șomajului în rândul acestei categorii. Nu în ultimul rând, lipsa lor de experiență în muncă îi face vulnerabili în competiția cu alți lucrători.

Ca răspuns la această situaţie, MMFPSPV a derulat, anul trecut, Planul Național pentru Stimularea Ocupării Tinerilor 2013, cu măsuri și programe de tip Garanția pentru Tineret (prime de mobilitate, stimulente financiare, orientare profesională și în carieră, consiliere antreprenorială, incubatoare de afaceri, stagii de pregătire, ucenicie, parteneriate între școli, universități, companii și alte organizații și start-up-uri create de tineri), care a făcut ca, până la sfârșitul lunii septembrie, un număr de 13.000 de tineri să fie deja angajaţi.

 

Compartiment Comunicare, Relaţii Publice şi Presă

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Parteneri Bpi Assoc Feg