Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

12,4 milioane de persoane din UE sunt șomere de peste un an

13 ianuarie 2015 - Potrivit unui comunicat al Direcției Generale Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune a CE, revenirea economică semnalată la nivelul Uniunii Europene începând din primăvara lui 2013 rămâne modestă și previziunile recente privind PIB-ul statelor membre UE au fost revizuite în scădere. Totuși, în pofida contextului macroeconomic delicat, rata ocupării a continuat să crească puțin, dar constant, de la jumătătea aceluiași an, se arată în Analiza trimestrială privind ocuparea și situația economică, publicată în luna decembrie 2014.

Conform Analizei, toate tipurile de ocupare se află în creștere: cu normă parțială, temporară, dar și pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă, însă revenirea la rata șomajului din perioada anterioară crizei este mai lentă decât se sperase. Problematice sunt în special șomajul de lungă durată și nivelul scăzut al oportunităților de angajare pentru tineri (15-24 de ani) și adulți tineri (25-39 de ani).

Deși a înregistrat o scădere semnificativă, rata șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană se menține la un nivel foarte ridicat. De asemenea, șomajul de lungă durată. În al doilea trimestru al anului 2014, 12,4 milioane de persoane (adică 5,1% din forța de muncă) fuseseră șomeri de peste un an, iar jumătate din acestea nu fuseseră angajate de mai mult de doi ani. În Grecia și Cipru, rata șomajului de lungă durată a atins cote fără precedent.

Creșterea veniturilor pe gospodărie a continuat, dar într-un ritm mai scăzut. Redresarea economică fragilă și provocările de pe piața forței de muncă au generat evoluții modeste ale situației generale a gospodăriilor și a persoanelor. Ameliorarea problemelor financiare din gospodăriile cu venituri mici, semnalată în prima jumătate a lui 2014, pare să se fi stopat în utimele luni ale anului.

Varianta integrală a Analizei trimestriale privind ocuparea și situația economică este disponibilă, în limba engleză, aici: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2169&furtherNews=yes.

Parteneri Bpi Assoc Feg