Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

4,93%, rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna mai 2015

1 iulie 2015 - La sfârşitul lunii mai 2015, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,93 %, mai mică cu 0,19 pp decât cea din luna aprilie a anului 2015 şi mai mare cu 0,01 pp decât cea din luna mai a anului 2014. Numărul total de şomeri înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, în luna mai 2015 este de 445.494 persoane, în scădere cu 17.753 persoane comparativ cu luna aprilie a.c .

Din totalul şomerilor înregistraţi, 87.406 au fost şomeri indemnizaţi şi 358.088 neindemnizaţi. Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor (80,38%), a crescut faţă de luna precedentă cu 1,40 pp.

În luna mai 2015, rata şomajului masculin a fost de 5,35%, faţă de 5,59% în luna aprilie, iar rata şomajului feminin a fost de 4,44 % faţă de 4,59 % în luna aprilie, acestea menţinându-şi trendul descendent.

În funcţie de vârstă, cel mai mare număr de şomeri l-a înregistrat grupa 40-49 ani, cu 129.12940 de persoane, urmată de 30-39 de ani, cu 100.121 de persoane, cei mai puţini şomeri fiind înregistraţi în grupa de vârstă 25-29 de ani: 36.767 de persoane.

Şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei (80,70 %), în timp ce şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă 14,36% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare, 4,94 %.

Rata şomajului a scăzut în 40 de judeţe, cele mai mari scăderi înregistrându-se în judeţele: Mureş cu 0,71 pp, Vaslui cu 0,58 pp, Mehedinţi cu 0,51 pp, Covasna cu 0,49 pp, Călăraşi cu 0,42 pp şi Tulcea cu 0,41 pp.

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Teleorman (10,91%), Vaslui (10,40 %), Mehedinţi (9,17 %), Buzău (9,01%), Dolj (8,78 %), Galaţi (8,69%), Alba (7,78 %) urmate de judeţele Gorj (7,65%) şi Olt (7,54 %).

Nivelul minim al ratei şomajului în luna mai, de 1,32 %, se înregistrează în judeţul Timiş.

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 mai 2015 pot fi vizualizate accesând link-ul http://www.anofm.ro/statistica .

Sursă: Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie al ANOFM

Parteneri Bpi Assoc Feg