Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

463.629 de șomeri înregistrați la sfârșitul lunii octombrie

24 noiembrie 2014 - Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii octombrie 2014, la nivel naţional, a fost de 5,13%, mai mare cu 0,02 pp decât cea din luna septembrie a anului 2014 şi mai mică cu 0,27 pp decât cea din luna octombrie a anului 2013. Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă la finele lunii octombrie a fost de 463.629 persoane, cu 1.807 persoane mai multe faţă de cele de la finele lunii anterioare.

În ceea ce priveşte rata şomajului înregistrat pe sexe, comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a crescut de la 5,44% în luna septembrie la 5,49%, iar rata şomajului feminin a scăzut de la 5,72%, la 5,71%.

Structura şomajului pe grupe de vârstă în luna octombrie 2014 se prezintă astfel: 83.040 şomeri au sub 25 de ani; 36.842 şomeri au între 25 şi 29 de ani; 97.429 şomeri au între 30 şi 39 de ani; 121.861 şomeri au între 40 şi 49 de ani; 58.442 şomeri au între 50 şi 55 de ani; 66.015 şomeri au vârsta peste 55 de ani.

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii si cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (73,26 %). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă 20,32% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 6,41%.

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Vaslui (10,86 %), Teleorman (10,43 %), Mehedinţi (10,03 %), Buzău (9,41 %), Galaţi (8,99%), Dolj (8,90 %), Olt (7,93 %), Dâmboviţa (7,61 %) urmate de judeţele Călăraşi (7,30%)şi Gorj(7,26%).

Din totalul şomerilor înregistraţi, 126.921 au fost şomeri indemnizaţi şi 336.708 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 1.274 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 3.081 persoane faţă de luna precedentă.

Sursa: Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie al ANOFM

Raportul detaliat al situației ratei șomajului este disponibil aici: http://www.anofm.ro/files/situatie%20somaj%20oct.%202014.PDF

 

Parteneri Bpi Assoc Feg