Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

5,12% , rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna aprilie 2015

27 mai 2015 - Potrivit un comunicat de presă emis ieri de ANOFM, rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2015, la nivel naţional, a fost de 5,12 %, mai mică cu 0,25 pp faţă de cea din luna martie a anului 2015 şi cu 0,02 pp faţă de cea din luna aprilie a anului 2014. Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, în luna aprilie 2015 este de 463.247, fiind cu 22.631 de persoane mai puţine, comparativ cu datele lunii martie a anului în curs.

Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut faţă de luna precedentă cu 15.478 de persoane, la data de 30 aprilie 2015 fiind înregistraţi 97.392 de şomeri incluşi în această categorie. Numărul şomerilor neindemnizaţi este de 365.855 persoane, cu 7.153 mai puţine persoane faţă de luna precedentă.

În luna aprilie 2015, rata şomajului masculin a fost de 5,59%, faţă de 5,87% în luna martie iar rata şomajului feminin a fost de 4,59%, faţă de 4,81 % în luna martie, acestea menţinându-şi trendul descendent. În funcţie de vârstă, cel mai mare număr de şomeri l-a înregistrat grupa 40 – 49 de ani, respectiv 135.208 persoane, urmată de 30 – 39 de ani (104.235 persoane), cei mai puţini şomeri fiind înregistraţi în grupa de vârstă 25 – 29 de ani (38.622 persoane).

Şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (80,43%). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 14,56% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 5,01%.

Deşi într-o uşoară scădere, cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au continuat să fie atinse în aceleaşi judeţe ca şi în lunile anterioare: Teleorman (11,05%), Vaslui (10,98%), Mehedinţi (9,68 %), Dolj (9,13 %), Buzău (9,08 %), Galaţi (8,94%), Alba (8,17%).

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 30 aprilie 2015, precum şi în lunile anterioare, pot fi vizualizate pe site-ul www.anofm.ro, la secţiunea Statistici.

Parteneri Bpi Assoc Feg