Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

551 persoane vulnerabile calificate și 156 specialişti instruiţi, printr-un proiect al MMFPSPV

14 mai 2015 - Începând din luna iunie 2014, 551 persoane cu nivel redus de studii din judeţele Ilfov, Timiş, Teleorman şi din Bucureşti au urmat cursuri de calificare sau recalificare în meserii precum frizer, tâmplar, lucrător în cultura plantelor, lucrător în comerţ, florar-decorator, agent de securitate sau operator introducere, validare şi prelucrare date, 526 dintre acestea obţinând deja certificate de calificare. Cursurile au fost organizate în cadrul proiectului "EUROPA INCLUSIVĂ - Initiaţive regionale sustenabile", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Cea mai căutată meserie a fost cea de frizer, în cele 12 luni de la debutul proiectului înscriindu-se 126 persoane. Ținta finală a proiectului este ca, până în luna octombrie 2015, atunci când se finalizează toate activităţile, 400 persoane de etnie romă, 250 cu dizabilităţi, 50 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protectie al copilului şi alte 300 aflate în detenţie să participe la programele menite să le sporească șansele de angajare pe piaţa muncii - în total 1.000 persoane, până în prezent fiind selectate peste 800.

În acest context, Ministerul Muncii şi partenerii săi din proiect au organizat, tocmai pentru facilitarea accesului la formare profesională, grupuri de lucru educaționale prin care 70 persoane, din aproximativ 100 stabilite, au beneficiat de dezvoltarea unor abilități de bază (numerice, de citit, de exprimare orală și scrisă), a unor modalități eficiente de comunicare, dar şi de familiarizare cu computerele.

Proiectul mai prevede, de asemenea, ca 300 femei cu probleme sociale să beneficieze, pe parcursul participării la programe, de suport în vederea integrării lor socio-profesionale, constând în îngrijirea persoanelor dependente pe care le au în familie, inclusiv derularea unor activităţi şcolare sau de petrecere a timpului liber cu copiii. Până acum, au fost sprijinite 192 persoane dependente.

În plus, în perioada iunie 2014 – martie 2015, în București, Alexandria, Timișoara, Sibiu, Brașov şi Sinaia s-au organizat mai multe grupuri de lucru pentru formarea profesională a specialiștilor care lucrează cu persoane din grupuri vulnerabile. Pe parcursul acestora, 375 angajaţi din administraţia publică locală, din organizaţii ale societăţii civile, agenţii publice sau private care furnizează servicii sociale şi de ocupare a grupurilor vulnerabile au fost selectaţi să participe la cursuri de perfecţionare, faţă de 240 cât se estimase ințial, solicitările din județul Timiș depăşind cu mult numărul preconizat. În funcţie de aptitudini şi de preferinţe, cele 375 persoane se specializează pe parcursul derulării proiectului ca mediatori sociali, pedagogi sociali, evaluatori de competențe profesionale sau formatori/specialişti în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități.

Cursurile, cu o durată între 30 şi 80 ore, sunt acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Până în prezent, s-au finalizat 6 din cele 15 cursuri propuse, iar numărul absolvenţilor se ridică la 156 persoane.

Datele au fost prezentate în timpul seminarului cu tema: “Modalităţi de incluziune socio-profesională a grupurilor vulnerabile şi respectarea principiului egalităţii de şanse în cazul acestora”, organizat în perioada 14-15 mai 2015 la Bucureşti, în cadrul campaniei de informare a proiectului "EUROPA INCLUSIVĂ - Initiaţive regionale sustenabile". La eveniment participă reprezentanţi ai Ministerului Muncii, ai instituţiilor din subordine, ai partenerilor implicaţi în proiect, dar şi reprezentanţi ai presei.

Proiectul "EUROPA INCLUSIVĂ - Initiaţive regionale sustenabile" are o valoare totală de 9.266.308 lei, din care 796.902 lei reprezintă contribuţia MMFPSPV şi a partenerilor săi: Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE şi Fundaţia Sfânta Macrina - Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copiii în Dificultate (A.R.M.S).

Sursă: site-ul de Internet al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Parteneri Bpi Assoc Feg