Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

60 milioane de euro pentru sprijinirea activităţii întreprinderilor

29 octombrie 2014 - Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), a lansat luni cererea de proiecte aferentă Axei Prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”; Domeniul Major de Intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri” - Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”. Propunerile de proiecte pot fi depuse în perioada 27 octombrie - 25 noiembrie a.c.

„Prin lansarea acestui apel în valoare de 60 milioane euro urmărim creşterea competitivităţii firmelor şi îmbunătăţirea potenţialului de export. Încurajăm acest tip de investiţii în mediul rural prin acordarea unui punctaj suplimentar proiectelor care vor fi implementate în aceste zone”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Finanţările acordate vor viza, în principal, achiziţii de echipamente şi utilaje pentru creşterea capacităţii de producţie şi diversificarea acesteia, modernizarea instalaţiilor, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie. Acestea vor viza extinderea şi diversificarea activităţii de producţie, dar şi demararea de noi unităţi de producţie.


NOTĂ:

Documentele necesare pentru deschiderea cererii de propuneri de proiecte sunt publicate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene: http://www.fonduri-ue.ro/poscce/secțiunea POSCCE 

Parteneri Bpi Assoc Feg