Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

ANOFM: peste 90.000 de persoane încadrate în muncă în primul trimestru 2015

24 aprilie 2015 - Potrivit unui comunicat de presă publicat astăzi, în primul trimestru al anului 2015, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) au fost încadrate 92.839 de persoane, ca urmare a implementării măsurilor active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

„Cifra reprezintă peste 26% din ceea ce ne-am propus prin Programul Naţional de Ocupare pentru anul în curs. Obiectivele generale, pe care le urmărim în fiecare an, sunt creşterea șanselor de ocupare şi valorificarea competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă, prevenirea șomajului de lungă durată, facilitarea tranziţiei de la șomaj la ocupare”, a declarat preşedintele ANOFM, dna. Cristiana Barbu.

În funcţie de vârstă, cele mai multe locuri de muncă au fost identificate pentru persoanele aparţinând grupei de mijloc, 35 – 45 de ani (23.861), urmate de cele cu vârsta cuprinsă între 25 şi 35 de ani (22.882). Cele mai puţine locuri de muncă au fost identificate pentru persoanele cu vârsta peste 55 de ani (7.723).

Dintre cele 92.839 de persoane ocupate în primele 3 luni ale anului 2015, ponderea cea mai mare o au cele care provin din mediul urban, respectiv 51.602, reprezentând 55,58% din total.

Judeţul care continuă să ocupe primul loc în ceea ce priveşte ocuparea este Timiş, cu 6.375 de persoane încadrate, urmat de Suceava, cu 6.348, Bucureşti, cu 4.892 de persoane ocupate, Neamţ, 4.708 şi Hunedoara, 4.438.

Măsurile de mediere a muncii, informare şi consiliere profesională, ca măsuri de bază ale serviciului public de ocupare, au o pondere însemnată în totalul măsurilor care au condus la ocupare.

În perioada de referinţă 276.739 de persoane au beneficiat de măsuri active pentru stimularea ocupării forţei de muncă, urmare a înregistrării la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţin cu domiciliul sau reşedinţa.

Mai multe informaţii privind stadiul realizării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă al ANOFM pentru primul trimestru al anului 2015 sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro la secţiunea Piaţa muncii.

Sursă: Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie al ANOFM

Parteneri Bpi Assoc Feg