Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

ANOFM în 2014: peste 371.000 de persoane încadrate în muncă

20 ianuarie 2015 - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a dat publicității o informare privind stadiul realizării Programului de ocupare a forței de muncă pentru anul 2014. De aici aflăm că, în urma implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, pentru anul 2014, s-a realizat încadrarea unui număr de 371.363 persoane.

Măsurile de mediere a muncii, informare si consiliere profesională, ca măsuri de bază ale serviciului public de ocupare, au o pondere însemnată în totalul măsurilor care au condus la ocupare. În vederea plasării în muncă, persoanele înregistrate în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au beneficiat de pachete personalizate de măsuri, fiind cuprinse în una sau mai multe măsuri de stimulare a ocupării.

Mai multe detalii, aici: http://www.anofm.ro/stadiul-realiz%C4%83rii-programului-de-ocupare-a-for%C5%A3ei-de-munc%C4%83-al-anofm-pentru-anul-2014

Parteneri Bpi Assoc Feg