Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

ANOFM: stadiul realizării planului național de formare profesională

25 mai 2015 - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a dat publicității un raport privitor la stadiul implementării planului național de formare profesională la 30 aprilie. Astfel, aflăm că, în programele de formare profesională/evaluare a competenţelor/ucenicie organizate de agenţie în perioada ianuarie – aprilie 2015, au fost cuprinse 12.256 persoane, dintre care:

  • 11.489 şomeri;
  • 481 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate (434 persoane care au urmat cursurile prin CRFPA şi 47 persoane care au urmat cursurile prin centre proprii);
  • 139 persoane care beneficiază de servicii gratuite, alții decât șomerii;
  • 38 persoane care beneficiază de servicii gratuite de evaluare a competenţelor;
  • 109 persoane cuprinse în programe de ucenicie.

Cele mai multe cursuri de formare profesională/evaluare de competenţe au fost organizate prin reţeaua proprie de centre (67.01%) a ANOFM. 

În perioada ianuarie - aprilie 2015, prin reţeaua de centre a ANOFM au fost cuprinse la programe de formare profesională/evaluare de competenţe 8.140 persoane, după cum urmează: 5.214 persoane prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor (din care 4.641 persoane din rândul şomerilor, 139 persoane beneficiare de servicii gratuite, altele decât şomerii şi 434 persoane care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională) şi 2.926 persoane prin centrele proprii din cadrul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (din care 2.879 persoane din rândul şomerilor şi 47 persoane care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională).

Prin intermediul furnizorilor autorizaţi de formare profesională, cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte, au fost cuprinse în cursuri de formare profesională şi în programe de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale 4.007 persoane şomere.

Textul integral al raportului este disponibil aici: http://www.anofm.ro/files/Realizari%20Plan%20formare%204%20%20luni.pdf

Parteneri Bpi Assoc Feg