Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Atenție, tineri IT-iști (și nu numai)!

21 august 2015 - Având în vedere încheierea celei de-a doua runde de consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea 2.2.1 - “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, desfăşurate în perioada 24 iulie – 07 august 2015, şi finalizarea ghidului pentru beneficiarii privaţi, Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Programe Competitivitate (DG PC) anunţă lansarea oficială a apelului de proiecte pentru acţiunea 2.2.1.

Apelul de proiecte se va desfăşura prin depunerea continuă a cererilor de finanţare, începând cu 01 octombrie 2015 şi până la data de 23 decembrie 2015.
Ghidul solicitantului este disponibil pe pagina http://www.fonduri-ue.ro/poscce/ sau aici: http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162

Parteneri Bpi Assoc Feg