Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Bursă a locurilor de muncă pentru persoane din categorii vulnerabile

28 ianuarie 2015 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Timiș, în colaborare cu Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi alţi parteneri organizează în data de 30 ianuarie, începând cu ora 10.00, „Bursa locurilor de muncă”, în cadrul proiectului „Integrat! Activ! Independent! Facilitarea integrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din judeţul Timiş”.

Proiectul, în valoare de 2.237.508 lei, este cofinanţat din Fondul Social European prin programul operaţional sectorial de dezvoltare a resurselor umane (POSDRU) cu 2.004.043,71 lei, iar valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 188.564,29 lei.

„Bursa locurilor de muncă”, al cărei scop este creşterea şanselor de găsire a unui loc de muncă pentru persoanele care aparţin categoriei grupurilor vulnerabile (de ex. persoane şi familii care au mai mult de doi copii şi sunt în situaţii dificile, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă, copii aflaţi în situaţii de risc sau familii monoparentale) din judeţul Timiş, va avea loc la sediul DGASPC din Piaţa Maria nr. 3.

Parteneri Bpi Assoc Feg