Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

„Chance 4 NEET - Registrul electronic al tinerilor NEET”

2 septembrie 2015 - „Chance 4 NEET - Registrul electronic al tinerilor NEET” este un proiect strategic la nivel național, care vizează creșterea calității și a transparenței serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare prin dezvoltarea de metode și instrumente IT&C în vederea prevenirii și combaterii șomajului în rândul tinerilor, îndeosebi a șomajului neînregistrat. Proiectul își propune să răspundă unei condiționalități ex-ante în deschiderea noului program operațional POCU, precum şi recomandării specifice de țară nr. 4, și în special celei privind activarea pe piața muncii a tinerilor neînregistrați.

Printre obiectivele de atins se numără şi o serie de îmbunătăţiri în ceea ce priveşte capacitatea administrativă, respectiv crearea unei baze de date care să cuprindă tinerii cu vârsta între 16 şi 24 de ani fără loc de muncă și care nu participă la un program de educaţie sau formare (NEET’s).

Identificarea acestor tineri se va realiza prin interogarea unor baze de date administrative. Astfel, vor fi accesate informaţiile din sistemul eCardProfessional v2.0, care a realizat o primă interoperabilitate cu bazele de date de la Evidenţa Populaţiei, ANAF, ITM, ANPIS, CNPP, ONRC şi se intenţionează continuarea acestui proces în vederea obţinerii de date de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, ANAF etc.

Rezultatul implementării proiectului este reprezentat de funcționalitatea care va permite specialiștilor din cadrul SPO identificarea tinerilor NEET’s și stimularea inserției acestora pe piața muncii.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 43 de persoane angajate ale SPO, respectiv consilieri de ocupare și orientare în carieră, care vor beneficia de sesiuni de pregătire pentru gestionarea și utilizarea aplicației informatice dezvoltate în cadrul proiectului, și 43 de structuri din subordinea SPO, care vor beneficia de creșterea calității și vizibilității serviciilor de ocupare oferite.

Contact: Carla Ganea, Manager de proiect; Tel: 021 303.98.54; E-mail: carla.ganea@anofm.ro

Parteneri Bpi Assoc Feg