Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Colectare de informații pentru Registrul electronic al tinerilor NEET

6 august 2015 - Începând cu data de 05.03.2015, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează proiectul „Chance 4 NEET - Registrul electronic al tinerilor NEET”, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului - Cancelaria Prim-ministrului, Centrul Național de Pregătire în Statistică și societatea IT Systems International S.R.L. Proiectul strategic se derulează pe o perioada de 10 luni și beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 4.1 „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Proiectul își propune întărirea capacității și a calitații serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare tinerilor, în scopul acordării de asistență personalizată și abordare individuală pentru șomerii tineri, prin realizarea unei baze de date a tinerilor NEET (Not in Employement, Education or Training).

În acest moment, proiectul se află în etapa de colectare a informațiilor pentru realizarea Registrului Electronic al tinerilor NEET. Aceste informații se vor constitui ca elemente principale în cadrul platformei electronice care urmează a fi realizată. Astfel, în perioada 3 - 8 august 2015 se desfășoară la Constanța două workshop-uri pentru colectarea de informaţii. La fiecare eveniment participă 60 de persoane angajate în cadrul Serviciului Public de Ocupare alături de membrii echipei de proiect din partea Beneficiarului – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și a echipei de specialiști din partea Partenerului IT Systems International SRL. În cadrul sesiunilor de lucru, experții echipei vor purta discuții cu specialiștii SPO pentru a identifica nevoi și soluții care vor fi rezolvate prin implementarea soluției informatice.

Proiectul răspunde direct recomandării specifice de țară nr. 4 și în special celei privind activarea pe piața muncii a tinerilor neînregistrați, ca și unei condiționalități ex-ante în deschiderea noului program operațional POCU (capitolul A 8-6, „Inițiativa pentru Tineri”), referitoare la colectarea de date privind NEET’s ca și bază de informare națională necesară dezvoltării de politici și monitorizare de impact.

Parteneri Bpi Assoc Feg