Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Consultare publică: ”Măsuri integrate pentru tinerii NEETs şomeri” în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

19 iunie 2015 - Ministerul Fondurilor Europene anunță lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului - condiții generale şi a Ghidului solicitantului - condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.1/2015 "Măsuri integrate pentru tinerii NEETs şomeri”.

Ce măsuri au fost întreprinse pentru eficientizarea comunicării cu beneficiarii?

  • Îmbunătăţirea contractului de finanțare şi a acordului de parteneriat în vederea asigurării de drepturi și responsabilități în egală măsură pentru fiecare membru al parteneriatului. Acordul de parteneriat include acordarea unui mandat către liderul de parteneriat, împuternicindu-l să semneze contractul de finanțare în numele tuturor partenerilor implicați în proiect, precum şi să-i reprezinte în relaţia cu finanţatorul. În acest sens, evidențiem următoarele măsuri întreprinse:
  • Transmiterea cererii de finanțare exclusiv în format electronic, prin intermediul unui sistem electronic îmbunătățit față de cel utilizat pentru POSDRU 2007-2013. Acest sistem este în prezent în testare internă și va fi descris într-un tutorial, pus la dispoziția potențialilor solicitanți şi a publicului larg.
  • Utilizarea opțiunilor de costuri simplificate în vederea reducerii birocrației și a riscului de eroare în justificarea cheltuielilor efectuate. MFE încurajează aplicarea acestor opțiuni, dat fiind faptul că beneficiarii nu vor mai trebui să transmită documente suport pentru cheltuielile respective.
  • Asigurarea unei abordări integrate şi coerente în implementarea fondurilor europene. MFE îşi propune corelarea finanţărilor acordate în cadrul programelor operaţionale pentru a facilita o abordare integrată a intervenţiilor sprijinite şi a răspunde atât nevoilor identificate cât şi strategiilor de dezvoltare la nivel naţional-sectorial, regional şi local, evitând investiţiile disparate. Totodată, cererile de propuneri de proiecte vor permite atât depunerea continuă de proiecte până la epuizarea bugetului, dar şi selectarea de proiecte in baza unor apeluri competitive.

Lansarea acoperă Axele Prioritare 1 (Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri”) și 2 (Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs) din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. În cadrul ghidului, atât pentru AP1 cât și pentru AP2, sunt vizate două obiective specifice:

  • Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile;
  • Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Proiectele se vor implementa la nivel regional, grupul țintă selectat în cadrul unei cereri de finanțare trebuie să includă doar tineri NEETs șomeri de la nivelul unei singure regiuni de dezvoltare, iar perioada maximă de implementare a proiectelor va fi de maximum 36 de luni.

Alocarea financiară propusă este de 10 milioane de Euro (contribuție UE și contribuție națională) pentru fiecare dintre regiunile aferente AP1 (Sud-Est, Sud-Muntenia şi Centru) şi 5 milioane de Euro (contribuție UE și contribuție națională) pentru fiecare regiune de dezvoltare aferenta AP2 (Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Bucureşti-Ilfov), respectiv o alocare financiară totală de 55 milioane Euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 200.000 de euro în contextul schemei de ajutor de minimis și de maxim 500.000 de euro în contextul schemei de ajutor de stat.

Așteptăm transmiterea propunerilor de îmbunatăţire a documentelor supuse consultării până la data de 10 iulie 2015, la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro

Notă: Calendarul multianual al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru POCU 2014-2020 va fi publicat pe site-ul MFE în data de 27 iunie 2015.

Sursă: Ministerul Fondurilor Europene

 
Parteneri Bpi Assoc Feg