Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Date la zi despre integrarea în muncă a tinerilor

15 septembrie 2014 - Pe subiectul măsurilor de sprijin pentru integrarea tinerilor pe piața muncii luate de către Guvernul României, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice subliniază că România este dată ca exemplu de bună practică la nivelul Uniunii Europene. La 31 iulie 2014, numărul de tineri ocupați datorită măsurilor ANOFM se ridica la 44.090.

Principalele efecte ale măsurilor implementate sunt:

  • Subvenţionarea angajatorilor pentru a oferi un loc de muncă tinerilor absolvenţi (2777 tineri angajați);
  • Consiliere şi orientare profesională (80.610 tineri consiliați);
  • Formare profesională (5587 tineri cuprinși în cursuri de FPC);
  • Acordarea primelor de instalare pentru tineri, inclusiv şomerilor de lungă durată (134 beneficiari);
  • Subvenţionarea angajatorilor pentru a oferi stagii de ucenicie tinerilor (46 de contracte de ucenicie încheiate);
  • Acordarea primelor de mobilitate pentru tineri, inclusiv şomerilor de lungă durată (49 beneficiari);
  • Acompaniament personalizat pentru tinerii cu risc de marginalizare socială, inclusiv prin subvenţionarea angajatorilor care încadrează persoane din această categorie (221 beneficiari).

În ceea ce privește Schemele pilot „Garanția pentru Tineri”, rezultatele au fost următoarele:

  • 27 de centre de garanții înființate (22 in regiunea Sud și 5 în regiunea Nord);
  • 2580 tineri identificați și înregistrați (880 în Sud și 1700 în Nord), cărora le-au fost furnizate pachete personalizate de măsuri active.

Sursă: Serviciul Comunicare, Relații cu Publicul și Mass - Media al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Parteneri Bpi Assoc Feg