Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Despre scutirile de taxe pentru studenții care-și deschid afaceri

8 august 2014 - În urmă cu 11 ani, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 166/2003 privind acordarea unor faciliăți fiscale studenților care doresc să înființeze o afacere proprie. Pentru a beneficia de scutirile de la plata unor taxe și tarife prevăzute de această Hotărâre, studentul care înființează o societate comercială trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • urmează cursurile unei forme de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată la o instituție de învățământ superior acreditată;
  • este cel puțin în anul II de studiu și a promovat toate obligațiile prevăzute de senatul universității;
  • nu a depășit vârsta de 30 de ani.

Practic, facilitățile oferite constau în scutirea de la plată pentru:

  • taxele și tarifele pentru operațiunile de înmatriculare efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operațiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comerțului, precum și tarifele pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului la înregistrarea constituirii comercianților;
  • taxele și tarifele pentru autorizarea funcționării comercianților, solicitate la constituire;
  • taxele și tarifele pentru obținerea de la administrația publică locală a autorizației de desfășurare a unor activități economice în mod independent;
  • taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronunțate de judecătorul-delegat la Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal;
  • taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor în cazul cărora este prevazută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică.

În cei 11 ani scurși de la adoptarea Hotărârii de Guvern, au fost înregistrate la ONRC 19.104 firme în aceste condiții. 13.036 sunt încă în funcțiune. Statistica pe județe este, și în acest caz, o reflectare a situației economice regionale. Astfel, pe primul loc din punctul de vedere al numărului de firme deschise de studenți cu vârste până în 30 de ani se plasează Clujul (cu 1.636 de firme), unul dintre puținele județe din țară care traversează în ultimii ani un boom economic și industrial, urmat de București (1.438) și Iași (912). Pe ultimele locuri sunt: Covasna (89 de firme), Tulcea (81), Ilfov (76), Giurgiu (67) și Harghita, cu doar 49 de firme care au beneficiat de facilitățile create de legislație.

Și da, Hotărârea Guvernului nr. 166/2003 este în vigoare și astăzi, însă nu pare a fi îndeajuns promovată și cunoscută. Sperăm că, scriind din nou despre efectele ei, îi vom putea stimula pe tineri să profite de înlesnirile pe care le oferă.

Parteneri Bpi Assoc Feg