Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În atenția celor interesați: Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020

9 martie 2015 - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și Organismul Intermediar pentru  Cercetare din cadrul Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, anunță lansarea în consultare publică a schiței Ghidului unic al solicitanului - Axa Prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”.

Documentul va sta la baza apelurilor lansate în cadrul Axei Prioritare 1 a acestui program și anume:

  • Secțiunea A:    Investiții pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale întreprinderilor;
  • Secțiunea B:    Clustere de inovare;
  • Secțiunea C:    Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off;
  • Secțiunea D:    Întreprinderi nou-înființate inovatoare;
  • Secțiunea E:    Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate;
  • Secțiunea F:    Proiecte de investiții pentru instituții publice CD/ universități;
  • Secțiunea G:    Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Detalii aici: http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2866-ghid-unic-pentru-viitoarele-apeluri-lansat-in-consultare-publica

Sursă: Ministerul Fondurilor Europene

Parteneri Bpi Assoc Feg