Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Info pentru absolvenții promoției 2014 - indemnizația de șomaj

Documentele necesare solicitării indemnizației de șomaj de către absolvenții promoției 2014 ai instituțiilor de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post liceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat conform legii sunt:

- cerere semnată de persoana aflată în căutarea unui loc de muncă

- actul de absolvire a formei de învățământ respective (original și copie)

- actul de identitate în original

- adeverință medicală, din care să rezulte că este apt de muncă ori că are eventuale restricții medicale

- adeverință eliberată de furnizorul de servicii acreditat prin care se certifică data înregistrării în evidențele acestuia 

- acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință

Indemnizația de șomaj pentru absolvenți:

- se acordă la cerere, pentru o perioadă de 6 luni

- este o sumă fixă

- se acordă lunar

De când se poate acorda?

- de la data expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în care persoana în cauză nu a reușit să își găsească un loc de muncă

- de la data absolvirii școlilor speciale pentru persoane cu handicap

Cât și cum se acordă?

- suma reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare

- suma poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii

- suma se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învățământ. 

 

Parteneri Bpi Assoc Feg