Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Înscrierea în învățământul profesional de 3 ani

15 mai 2014 - În săptămâna 22-27 mai 2014 au loc înscrierile în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Sunt așteptați elevii din clasa a VIII-a din anul școlar curent, cu condiția promovării clasei a VIII-a, precum și absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare. Multă vreme neglijat sau trecut într-un con de umbră, învățământul profesional aduce o serie de avantaje de necontestat pentru tinerii care îl aleg. Să menționăm numai faptul că absolvenții vor obține un certificat de calificare profesională cu ajutorul căruia se pot angaja în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, accentul pus pe pregătirea practică, realizată prin contracte încheiate cu agenți economici, facilitează familiarizarea timpurie a elevilor cu cerințele angajatorilor, le asigură dobândirea competențelor necesare pentru ocuparea unui loc de muncă și stimulează interesul elevilor pentru dezvoltarea ulterioară a carierei. Absolvenții care se remarcă prin seriozitate la stagiile de practică au șanse mari de a se putea angaja în continuare în același loc sau, dacă doresc, își pot continua studiile înscriindu-se în clasa a XI-a a învățământului liceal, la zi sau la cursuri serale. Și, nu în ultimul rând, elevii învăţământului profesional beneficiază de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 de lei prin Programul naţional "Bursa profesională", aprobată prin HG nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.

Atenție, însă, unitățile școlare - de regulă, colegii tehnice și licee tehnologice - unde se organizează această formă de învățământ sunt destul de puține. Verificați site-ul de internet al Inspectoratului Școlar din județul unde aveți domiciliul, pentru a verifica lista locurilor și a domeniilor de formare profesională disponibile. Mult succes!

Parteneri Bpi Assoc Feg