Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii - modele de bună practică

27 mai 2015 - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) organizează la Alexandria, în 27 şi 28 mai 2015, seminarul cu tema “Integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii - modele de bună practică”. Evenimentul are loc în cadrul campaniei de informare a proiectului "EUROPA INCLUSIVĂ - Initiaţive regionale sustenabile", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Seminarul din judeţul Teleorman este ultima dintre cele trei manifestări de acest fel stabilite în cadrul proiectului, după cele organizate anterior la Bucureşti şi la Timişoara, pe parcursul cărora Ministerul Muncii, alături de partenerii săi din proiect, dar şi de reprezentanţii unor instituţii şi organizaţii care activează în domeniul social au avut prilejul de a discuta despre calificarea persoanelor din grupuri vulnerabile, despre discriminarea la care sunt supuse acestea, dar şi despre măsurile de integrare a lor pe piaţa muncii. Discuţiile de la Alexandria se vor concentra pe modelele de bună practică din domeniu.

Astfel, miercuri, 27 mai, în prima zi a manifestării, doamna Laura Buzatu, specialist în cadrul Asociaţiei „Institutul pentru Politici Sociale”, va prezenta ghidul de promovare privind incluziunea socio-profesională şi oportunităţile de ocupare pentru grupurile vulnerabile realizat prin proiect.

Ce-a de-a doua zi este dedicată discuţiilor referitoare la oportunităţile, dificultăţile şi provocările specifice întâlnite în procesul de integrare a grupurilor vulnerabile, ocazie cu care doamna Florina Busuioc, specialist în integrarea romilor la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  (DGASPC) Sector 6, va prezenta mai multe modele de bună practică. De asemenea, un reprezentant al DGSPC Teleorman va împărtăşi cu cei prezenţi experienţele pe care le-au avut specialiştii instituţiei pe plan local.

Proiectul "EUROPA INCLUSIVĂ - Initiaţive regionale sustenabile" are o valoare totală de 9.266.308 lei, din care 796.902 lei reprezintă contribuţia MMFPSPV şi a partenerilor săi: Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE şi Fundaţia Sfânta Macrina - Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copiii în Dificultate (A.R.M.S).

Parteneri Bpi Assoc Feg