Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Învățământ superior medical orientat către tratamentul nediscriminatoriu al pacienților

27 octombrie 2015 - Discriminarea rămâne una dintre provocările cu care trebuie să se confrunte milioane de persoane din Uniunea Europeană, luând cele mai diverse forme: de la comentarii discriminatorii și stereotipizări în școală, la locul de muncă, la instanțele extreme de violență sau chiar crimă. Acest tip de comportament abuziv este trăit atât de către cetățenii Uniunii Europene, cât și de persoanele care provin din țările non-membre UE și poate fi localizat atât în sfera publică, cât și în sfera privată.

Problema nu poate fi ocolită, atâta timp cât unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene este acela de a preveni și a combate discriminarea creată pe fond rasial, religios, de gen sau bazat pe dizabilități. Totuși, legislația europeană s-a preocupat mult timp de combaterea discriminării la locul de muncă, neglijând segmente sociale în care aceasta se poate manifesta la fel de pregnant.

Proiectul 'Învățământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienților', (POSDRU/156/1.2/G/142145), implementat de către Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială ADIS, a propus, prin activitățile sale, dezvoltarea unor instrumente interdisciplinare integrate în vederea creșterii performanțelor unității de învățământ superior prin adaptarea programelor de studii de licență la nevoile și cerințele pieței muncii, care să îmbunătățească accesibilitatea, eficacitatea și echitatea serviciilor medicale oferite populației.

Astfel, în decembrie 2014 a fost lansat un studiu privind nevoia de formare în domeniul nondiscriminării prin care s-a confirmat faptul că cea mai discriminată categorie în sistemul de sănătate este reprezentată de categoria romilor. Discriminarea acestora are la bază, conform participanților la acest studiu, atât factori interni (percepții sau prejudecăți, filtre culturale), cât și externi (lipsa politicilor publice), trimițând adesea la politicile publice/sociale care vizează integrarea și respectarea drepturilor romilor.

În luna martie 2015 a fost publicat manualul universitar 'Nondiscriminare în sistemul de sănătate' care tratează aspecte legate de accesibilitatea și echitatea de tratament față de pacienții aparținând grupurilor vulnerabile. Cursul a fost predat în cadrul Facultății de Medicină pe durata unui semestru, unui număr de 210 studenți din anul IV, reprezentând 90% din totalul numărului de studenți de la specializările Medicină, Medicină Dentară și Asistență Medicală Generală.

Cursurile de formare profesională continuă adresate personalului didactic din învățământul superior (3-5 aprilie 2015 și 8-10 mai 2015) și atelierul intensiv de etică și deontologie medicală adresat studenților au abordat o tematică specifică: accesibilitatea și echitatea de tratament fată de pacienții aparținând grupurilor vulnerabile, principiul acordării tratamentului egal, deontologie medicală, responsabilitate medicală, nediscriminarea grupurilor vulnerabile și etică medicală.

Tot în cadrul proiectului menționat a fost pus la dispoziția studenților și cadrelor didactice centrul de documentare și cercetare în domeniul eticii și a nondiscriminării, care cuprinde un fond de carte de actualizat, cu referințe de ultimă oră din literatura de specialitate națională și internațională dedicată subiectului discriminării. Nu în ultimul rând, proiectul propune implementarea unui software care permite evaluarea atitudinii față de grupurile vulnerabile, într-un mod unic și integrat, în vederea extinderii activităților educaționale antidiscriminare, software care urmează să fie lansat în luna noiembrie 2015.

Olga Hosu, Expert Comunicare, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială, A.D.I.S.

Parteneri Bpi Assoc Feg