Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Locuințele ANL pentru tineri, mai ușor de cumpărat

13 august 2014 - Guvernul României a aprobat în urmă cu două săptămâni normele metodologice de punere în aplicare a Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată recent prin OG nr. 6/2014. Modificările din normele metodologice vizează modul de constituire şi de plată a avansului, a ratelor lunare, a ratei dobânzii şi majorările de întârziere în privinţa vânzării cu plata în rate lunare a locuinţelor construite prin programul „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, implementat de ANL.

Conform Normelor, în cazul achiziţionării locuinţei cu plata în rate lunare, cumpărătorul achită avansul de minim 15%, precum şi comisionul de 1%, stabilite prin OG nr. 6/2014, la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar restul sumei în rate lunare. Ratele lunare se pot plăti astfel:

  • în maxim 15 ani, în cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte cu 80% – 100% salariul mediu brut pe economie;
  • în maxim 20 ani, în cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte cu 50% – 80% salariul mediu brut pe economie;
  • în maxim 25 ani în cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu brut pe economie. Venitul mediu pe membru de familie se stabileşte raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul www.anl.ro, secțiunea Comunicate de presă.

Parteneri Bpi Assoc Feg