Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Locuri de muncă în construcții, în Israel

9 ianuarie 2015 - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă cetăţenii români că pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel, începând cu anul 2015. Angajarea se face în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Israel, aprobat prin HG nr. 958/2014 si publicat în M.O. nr. 807/2014. Protocolul este pus în aplicare de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel.

Detalii privind condițiile de angajare și drepturile salariaților selectați sunt disponibile aici: http://www.anofm.ro/comunicat-de-pres%C4%83-cet%C4%83%C5%A3enii-rom%C3%A2ni-pot-ob%C5%A3ine-locuri-de-munc%C4%83-%C3%AEn-construc%C5%A3ii-%C3%AEn-israel

Parteneri Bpi Assoc Feg