Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Martie 2015: piața muncii își revine ușor în UE

14 aprilie 2015 - Situația economică din UE a început treptat să se îmbunătățească acum aproape 2 ani și cele mai multe state Membre au raportat recent creșteri pozitive ale produsului intern brut. Rata ocupării profesionale înregistrează și ea o revenire, al cărei impact se materializează în majoritatea sectoarelor de activitate. Acestea sunt principalele concluzii ale Analizei trimestriale privind ocuparea profesională și situația socială, publicată ieri de Direcția Generală Ocupare și Afaceri Sociale a CE.

Rata șomajului a continuat să scadă, inclusiv în rândul tinerilor și, pentru întâia oară de la instalarea crizei, în rândul șomerilor de lungă durată, și, în paralel, a crescut numărul de contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. CE consideră că are în față provocări considerabile, deoarece rata șomajului este totuși ridicată și persistă diferențe semnificative între Statele Membre: Germania (4,8%) și Austria (5.3%), prin comparație cu 26,0% în decembrie 2014 în Grecia și 23,2% în Spania.

De-a lungul anului 2014, rata ocupării profesionale a cunoscut o creștere în marea majoritate a Statelor Membre, inclusiv în cele cu o rată a șomajului foarte accentuată, cum ar fi Grecia și Spania, atât în domeniul industriei, cât și în cel al serviciilor. Între trimestrul 4 din 2014 și trimestrul 4 din 2014, creșterea a fost de 1,0% și, între trimestrele 4 și 3 din 2014, de 0,2%. Din primul trimestru al anului 2013, când rata ocupării a ajuns la cel mai jos nivel, au fost recuperate 2,7 milioane de locuri de muncă.

Rata șomajului de lungă durată a scăzut ușor, cu 2 pp., din trimestrul 3 al lui 2013 până în același trimestru din 2014. Peste jumătate din persoanele șomere din UE - aproape 12,4 milioane - se află în afara pieței muncii de peste un an, iar, dintre acestea, 6 milioane de persoane nu au avut loc de muncă de mai mult de doi ani: Grecia (19%), Spania (12,6%), Croația (9,7%), Slovacia (9%), Portugalia (8%), Italia (7,4%) și Cipru (7,8%).

Sporul veniturilor la nivel de gospodărie s-a accelerat, sub influența creșterii ratei ocupării. Cu toate acestea, numărul gospodăriilor care au raportat că suferă în urma stresului financiar (adică au nevoie să apeleze la economii sau să se îndatoreze ca să-și acopere cheltuielile curente) a rămas neschimbat și, în gospodăriile cu venituri mici, chiar a crescut.

Mai multe detalii despre situația la zi găsiți aici: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2193&furtherNews=yes

Parteneri Bpi Assoc Feg