Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

MFE așteaptă propuneri de proiecte pentru comunitățile marginalizate rome

13 noiembrie 2015 - În perioada 25.11.2015 - 25.01.2016, Ministerul Fondurilor Europene (prin Direcția Generală Programe Capital Uman) primește propuneri de proiecte care să vizeze ”Dezvoltarea Locală Integrată (360°) în comunitățile marginalizate rome”. Cererea de propuneri de proiecte vizează să reducă numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome. Intervențiile sunt construite în consultare directă cu membrii comunității, în așa fel încât să răspundă nevoilor acesteia. Accentul se va pune pe relația strânsă de colaborare între comunitate, organizațiile non-guvernamentale și autoritățile locale.

Propunerile de proiecte trebuie să includă obligatoriu acțiuni care vizează integrarea persoanelor pe piața muncii, prin încurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/ cursuri de formare profesională, măsuri de susţinere a antreprenoriatului în cadrul comunităţii și încurajare a ocupării pe cont-propriu, combaterea discriminării și marginalizării, precum și sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ servicii socio-medicale. În plus, proiectele vor trebui să includă măsuri din cel puțin două din următoarele domenii: locuire, educație, asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, actelor de proprietate și/ sau de stare civilă.
Cererea de propuneri de proiecte este finanțată în cadrul Axei Prioritare 4, Prioritatea de Investiții 9.ii, Obiectivul strategic 4.1., fiind un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere prin sistemul informatic MySMIS 2014 și va fi deschisă începând cu 25.11.2015, ora 10.00 până în data de 25.01.2016, ora 16.00.
Ghidul solicitantului poate fi consultat pe site-ul www.fonduri-ue.ro, în secțiunea Finanțări programe (http://www.fonduri-ue.ro/apeluri).

Ministerul Fondurilor Europene este coordonatorul Instrumentelor Structurale 2007-2013 și al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 în România, îndeplinind și rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Sursă: Ministerul Fondurilor Ministerul Fondurilor Europene - Unitatea de Comunicare
 

Parteneri Bpi Assoc Feg