Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

MFE: Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015 pentru Programul Operațional Capital Uman

6 octombrie 2015 - Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Capital Uman, a publicat în urmă cu câteva zile Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015 pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Acesta poate fi consultat pe site-ul www.fonduri-ue.ro, în secțiunea Noutăţi AM/OI (http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi) și în pagina specifică Programului Operațional Capital Uman (http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program). ”Ghidul vine în sprijinul solicitanților de finanțare nerambursabilă, reprezentând cel mai bun instrument practic de informare cu privire la regulile generale de eligibilitate aplicabile și modul de completare şi transmiterea unei cereri de finanțare în cadrul sistemului informatic utilizat de aceștia pentru obţinerea finanţării proiectelor din POCU”, a explicat ministrul fondurilor europene Marius Nica.

Acest document reprezintă forma finală a Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și este rezultatul unui proces transparent si consultativ derulat pe bază de consultări scrise și prin organizarea sesiunilor de dezbateri publice desfășurate în perioada august- septembrie 2015.

Documentul va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial a ordinului ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru Programul Operațional Capital Uman (2014-2020), urmând ca în perioada imediat următoare să continue procesul de consultare cu potențialii beneficiari pentru a asigura transpunerea experienței practice a acestora la nivelul Ghidurilor Solicitantului Condiții Specifice pentru direcţiile prioritare de finanţare ale programului.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuție europeană) și stabilește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educaţiei. Obiectivul major al acestui program îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.

Parteneri Bpi Assoc Feg