Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Noi proiecte europene pentru categoriile defavorizate

Ministrul Rovana Plumb: "Contractele pe fonduri europene semnate astăzi vor crea mii de locuri de muncă"

 "Banii europeni reprezintă cea mai simplă metodă pentru a creşte nivelul de trai şi pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile. Astăzi au fost semnate contracte în valoare de 160 milioane euro, care vor duce la crearea a mii de locuri de muncă. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este beneficiar a patru dintre aceste proiecte, în valoare de 90 milioane euro, ce vin în sprijinul categoriilor devaforizate".

Declarația a fost făcută pe 22 septembrie, la Palatul Victoria, de ministrul Muncii, Rovana Plumb, odată cu semnarea, în prezența prim-ministrului Victor Ponta și a ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a 63 de contracte de finațare în cadrul POSDRU.

Proiectul ,,Instruire pentru furnizarea de servicii moderne", al cărui beneficiar unic este Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vine să îmbunătățească participarea pe piața muncii și promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, prin cursuri de calificare și formare profesională. Scopul acestuia este dobândirea de noi competențe a specialiștilor implicați în domeniul incluziunii sociale.

Proiectul se adresează unui grup țintă de 12.000 persoane, din care: 6.000 femei, 5.000 specialiști implicați în domeniul incluziunii sociale, 300 persoane de etnie romă, 100 persoane cu dizabilități, 600 tineri care au părăsit sistemul de stat de protecție a copilului.

Activitățile principale ale proiectului implementat de MMFPSPV , cuprind:

 • Realizarea unui studiu referitor la integrarea grupului țintă în piața muncii și societate;
 • Organizarea campaniilor de informare pentru grupul țintă cu privire la piața muncii –
 • Organizarea și efectuarea selecției grupului țintă;
 • Consilierea persoanelor din grupul țintă;
 • Formarea profesională în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieței muncii, prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor;
 • Instalarea infrastructurii Hardware si Software pentru platforma de formare continuă;
 • Realizarea unui portal colaborativ si LMS (learning management system - analiza activității solicitantului și grupurilor țintă, personalizare, configurare, instalare și testare, asistență în utilizare);
 • Realizarea unei aplicații pentru managementul proiectului, aplicație pentru managementul grupului țintă și a competențelor acestuia (asistență la implementarea aplicațiilor, transfer de competențe de la furnizori, instruire și asistență, utilizare aplicații, introducere date, raportare și validare).

"Guvernul Ponta înţelege că o societate sănătoasă nu poate exista decât prin promovarea unei abordări incluzive. În acest sens, stimulăm dezvoltarea economică, dar, în acelaşi timp, aplicăm măsuri pentru a oferi tuturor cetăţenilor acces la beneficiile acestei economii şi, implicit, la un trai mai bun. Prin astfel de proiecte pe fonduri europene dorim să oferim posibilitatea persoanelor vulnerabile de a avea o slujbă şi o viaţă cât mai normală. Asta înseamnă o guvernare responsabilă, bazată pe nevoile cetăţenilor", a mai declarat ministrul Rovana Plumb.

Cu același prilej, Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, coordonat de secretarul de stat Ioana Cazacu, a semnat proiectul "START – O viață de calitate în siguranță", prin care se urmărește crearea unui sistem național funcțional pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței împotriva femeilor și a traficului de persoane, printr-o abordare sistemică.

Proiectul se adresează unui grup țintă de 10.050 persoane, din care: 1.000 femei, 5.000 alte persoane din grupuri vulnerabile, astfel: 4.000 victime ale violenței domestice, 1.000 copii în situații de risc), 50 victime ale traficului de persoane, 3.000 experți din cadrul structurilor publice care au responsabilități în prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane și/sau interacționează cu victime, 500 manageri și 500 persoane din cadrul autorităților publice locale și centrale.

Activitățile centrale ale proiectului derulat de DESFB cuprind:

 • Crearea unor mecanisme și implementarea unor măsuri dedicate prevenirii și combaterii violenței domestice și a traficului de persoane, inclusiv centre dedicate și modalități discrete de protejare a victimelor;
 • Crearea unui sistem integrat de înregistrare, raportare și management al cazurilor de violență în familie, prin realizarea unui sistem specializat care ar facilita înregistrarea mai ușoară a datelor și elaborarea setului unitar de instrumente de monitorizare, inclusiv a fișei unice;
 • Înființarea unei linii telefonice gratuite și anonime destinate victimelor violenței în familie și finanțarea costurilor de operare a acestei linii din bugetul de stat prin bugetul aprobat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ca ordonator principal de credite prin suplimentarea bugetului Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, ca ordonator terțiar de credite;
 • Formare profesională și calificare în domeniul incluziunii sociale relevante pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane;
 • Acreditarea/ autorizarea programelor de formare/ educaţie destinate persoanelor din categoriile grupurilor ţintă;
 • Campanii pentru creşterea conştientizării şi combaterii traficului de persoane şi violenţei domestice, în special împotriva femeilor şi a copiilor.

Totodată, Ministrul delegat pentru Dialog Social, doamna Aurelia Cristea, a declarat: "Abordăm piața muncii din perspectiva dialogului social. Este o abordare absolut inovativă pentru piața muncii din România. (...) Unul dintre proiectele semnate astăzi are ca scop creșterea competitivității economice prin stimularea democrației participative, precum și promovarea transferului de expertiză la nivel național și prin parteneriate transnaționale și pentru promovarea ocupării pe piața muncii printr-un dialog social de calitate. Proiectul vizează de asemenea, creșterea gradului de implicare a actorilor dialogului social în vederea realizării unei piețe a muncii incluzive, flexibile și moderne, precum și incluziunea șomerilor de lungă durată. Se are în vedere transferul de bune practici cu privire la dialogul social, la piața muncii și la ocupare către toate județele din România prin comisiile de dialog social".

Sursa: Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass - Media al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Parteneri Bpi Assoc Feg