Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Nou! Portrete ale excluderii de pe piața muncii

26 noiembrie 2014 - În urmă cu două zile, a fost dat publicității raportul ”Portrete ale excluderii de pe piața muncii”, realizat în comun de Comisia Europeană și Banca Mondială. Raportul prezintă, pe lângă date și statistici, povești individuale ale unor persoane din Bulgaria, Estonia, Grecia, Ungaria, Lituania și România, privindu-le din perspectiva distanței față de piața muncii, a capitalului uman, a condițiilor ofertei de muncă și a situației demografice. Analiza se bazează pe statisticile UE privind veniturile și condițiile de trai valabile pentru anii 2007-2011. Metodologia de analiză a categoriilor latente permite o portretizare multidimensională a populației care nu lucrează și identifică clase sau grupuri omogene de persoane. Prin urmare, studiul oferă o viziune mult mai detaliată asupra barierelor foarte diferite pe care le întâmpină aceste grupuri de persoane în integrarea pe piața muncii, îmbogățind considerabil informația limitată cuprinsă în statisticile descriptive tradiționale.

În România, au fost identificate ca prioritare pentru activare cinci segmente de populație aflată în afara pieței muncii: tineri educați, necăsătoriți, șomeri de lungă durată; șomeri de lungă durată aflați la vârsta de muncă; persoane de vârsta muncii rămase recent șomere; mame cu un nivel scăzut de educație din mediul rural și fără experiență profesională și mame inactive de vârstă mijlocie. Împreună, aceste categorii ajung la doar 31,2% din populația în vârstă de muncă din România, însă, dacă se țintește reducerea sărăciei, toate cele cinci profiluri prezintă o nevoie de nivel mediu și accentuat de integrare pe piața muncii.

Studiul conține multe ale informații și perspective utile pentru politicile de ocupare prezente și viitoare. Textul integral, în limba engleză, este disponibil aici: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/10/29/000470435_20141029084631/Rendered/PDF/918830WP0P14360240PoLME0Full0Report.pdf

 

Parteneri Bpi Assoc Feg