Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Noul pașaport european al competențelor în domeniul hotelier: cheia pentru un nou loc de muncă?

15 decembrie 2014- Folosind un nou instrument disponibil pe portalul EURES, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot să specifice competențele pe care le dețin și locul în care le-au dobândit (în cadrul unui sector anume), permiţând angajatorilor să găsească mai uşor şi cu precizie ceea ce caută. Pașaportul competențelor a fost lansat recent pentru sectorul turismului și cel hotelier, care vor fi urmate și de alte sectoare în curând.

Sectorul hotelier este, prin natura sa, un mediu în care experiența internațională, competențele lingvistice și mobilitatea constituie reale avantaje. Cu toate acestea, unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă îi poate fi greu să explice și să dovedească angajatorilor ce atribuții i-au revenit, în practică, pe un anumit post într-o altă țară. În același timp, poate fi dificil pentru angajatori să înțeleagă care sunt competențele pe care le deține un potențial angajat, doar aruncând o privire în CV-ul acestuia. Pașaportul european al competențelor în domeniul hotelier oferă o soluție eficientă și ușor de utilizat.

Găsiți mai multe detalii pe portalul EURES - Rețeaua europeană a locurilor de muncă: https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=ro.

Parteneri Bpi Assoc Feg