Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Noutăți din proiectul ”Europa inclusivă”

5 februarie 2015 - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice derulează, în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015, Proiectul "EUROPA INCLUSIVĂ - Initiaţive regionale sustenabile", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul oferă, pe de o parte, cursuri de calificare pentru 1000 persoane din categorii vulnerabile - 400 de etnie romă, 250 cu dizabilităţi, 50 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie al statului şi alte 300 persoane aflate în detenţie, din judeţele Ilfov, Timiş, Teleorman şi din Bucureşti, cu nivel redus de studii. Acestea au astfel șansa de a-şi mări oportunităţile de angajare, calificându-se în meserii căutate pe piaţa muncii precum frizer, tâmplar, lucrător în cultura plantelor şi în comerţ, confecţioner-asamblor articole textile, agent de securitate şi, pentru persoanele cu dizabilități, florar-decorator.

Pe de altă parte, proiectul presupune derularea unor activităţi de petrecere a timpului liber sau şcolare, ori chiar de dezvoltare a abilităţilor de viaţă cu aproximativ 360 copii, astfel încât 300 femei din grupuri vulnerabile să poată beneficia, pe parcursul participării la program, de suport în vederea integrării socio-profesionale.

În acest sens, 240 angajaţi, selectaţi din rândul administraţiei publice locale, organizaţiilor societăţii civile, agenţiilor publice sau private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, participă la cursuri gratuite de formare, acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Cursurile au ca scop dezvoltarea unor metode eficiente de lucru cu persoanele vulnerabile și identificarea oportunităților de ocupare a acestora.

Până la finalul proiectului, 8% din grupul ţintă trebuie să aibă un loc de muncă. De aceea, persoanele incluse în proiect sunt consiliate psihologic şi din punct de vedere profesional şi ajutate să îşi găsească un loc de muncă şi să îl menţină.

Până în prezent, au participat la cursuri de calificare 439 persoane vulnerabile, adică aproape jumătate din cele 1000 aflate în grupul ţintă. Dintre acestea, 266 au obţinut un certificat de calificare. De asemenea, 614 persoane au beneficiat de consiliere şi orientare pe piaţa muncii.

În acelaşi timp, 41 angajaţi din servicii sociale publice şi private şi-au perfecţionat cunoştinţele şi modul de lucru în domeniu, specializându-se ca pedagogi sociali, mediatori sociali, evaluatori de competențe vocaționale pentru persoanele cu dizabilități și formatori.

Proiectul "EUROPA INCLUSIVĂ - Initiaţive regionale sustenabile" are o valoare totală de 9.266.308 lei, din care 796.902 lei reprezintă contribuţia MMFPSPV şi a partenerilor săi: Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE şi Fundaţia Sfânta Macrina - Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copiii în Dificultate (A.R.M.S).

Sursă: www.mmuncii.ro, echipa de proiect

Parteneri Bpi Assoc Feg