Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

O nouă platformă de schimburi de experiență la nivel european

25 martie 2015 - Comisia Europeană a lansat, ieri, o nouă platformă care să permită funcționarilor din cadrul serviciilor publice să facă schimb de experiență și de bune practici la nivel european, pentru a îmbunătăți și mai mult modul în care sunt cheltuite și gestionate investițiile UE. Sprijinind statele membre în ceea ce privește consolidarea capacităților administrative, TAIEX REGIO PEER 2 PEER, accesibil aici: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/taiex-regio-peer-2-peer, face parte dintr-o inițiativă mai largă ce are ca scop utilizarea pe deplin a potențialului politicii regionale pentru a crea locuri de muncă și pentru a asigura o creștere durabilă, în conformitate cu obiectivele stabilite de Strategia Europa 2020, precum și de noul plan de investitiții în valoare de 315 miliarde EUR al UE: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm.

La nivelul întregii UE, 24 000 de funcționari din administrațiile naționale și locale sunt implicați în gestionarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului de coeziune. Inițiativa PEER 2 PEER urmărește să valorifice know-how-ul funcționarilor respectivi și să ofere rezultate mai bune prin împărtășirea experienței și a bunelor practici ale acestora prin intermediul unei noi platforme online, în cadrul căreia administrațiile pot primi și oferi asistență.

PEER 2 PEER răspunde în mod direct solicitărilor specifice formulate de administrațiile publice din întreaga Europă privind gestionarea de proiecte și investițiile în domenii variind de la TIC la eficiența energetică. Această inițiativă va oferi asistență prin organizarea de misiuni de experți pe termen scurt, vizite de studiu și ateliere.

Sistemul a fost dezvoltat pe baza instrumentului de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX), care s-a dovedit deja a fi de succes în cadrul Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei, pentru țările candidate la UE care utilizează fonduri de preaderare.

Principalele caracteristici ale sistemului PEER 2 PEER sunt:

  • Comoditatea: sunt organizate schimburi de experți pe termen scurt, menținându-se în același timp sarcina administrativă la un nivel minim.
  • Flexibilitatea: permite diferite tipuri de schimburi - misiuni de experți, vizite de studiu și ateliere - pentru a răspunde necesităților identificate de autoritățile care gestionează programele de investiții în statele membre.
  • Promptitudinea: schimburile pot fi lansate rapid odată ce au fost identificate nevoile.
  • Ținta precisă: schimburile se concentrează asupra unor aspecte concrete și specifice.
  • Calitatea: există mai multe mecanisme interne de control al calității și de evaluare a experților și a schimburilor
Parteneri Bpi Assoc Feg