Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Ocuparea profesională și șomajul în primul trimestru al anului 2014, în România

Ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2014 - Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO)

Atenţie! Datele pentru trimestrul I 2014 au fost estimate pe baza populaţiei rezidente la 1 ianuarie 2014 şi nu sunt comparabile cu seriile publicate pentru perioadele precedente.

În trimestrul I 2014, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 59,5%. Rata şomajului a fost de 7,2%. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 64,2%, la o distanţă de 5,8 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

În trimestrul I al anului 2014, populaţia activă a României era de 9058 mii persoane, din care, 8402 mii persoane erau ocupate şi 656 mii persoane erau şomeri.

Raportul de dependenţă economică (numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revin la 1000 persoane ocupate) a fost de 1374‰, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1775‰), precum şi pentru cele din mediul rural (1424‰).

Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 64,3%.

Ocuparea

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) in trimestrul I 2014 a fost de 59,5%.

Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbaţi (66,9%, faţă de 52,0% pentru femei) şi pentru persoanele rezidente în mediul urban (59,6% faţă de 59,4% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 20,6%.

Şomajul Rata şomajului a fost de 7,2% in trimestrul I 2014.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 2,0 puncte procentuale (8,1% pentru bărbaţi faţă de 6,1% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 2,4 puncte procentuale (8,3% pentru mediul urban, faţă de 5,9% pentru mediul rural). Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 2,0 puncte procentuale (8,1% pentru bărbaţi faţă de 6,1% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 2,4 puncte procentuale (8,3% pentru mediul urban, faţă de 5,9% pentru mediul rural). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (25,7%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Mai multe informații găsiți în comunicatul de presă al Institutului Național de Statistică:

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_Ir_14.pdf

 

Parteneri Bpi Assoc Feg