Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru drepturile lucrătorilor români și combaterea muncii la negru în Sicilia

7 iulie 2015 - O delegație a Ministerului Muncii, condusă de doamna Ioana Cazacu, secretar de stat, Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB), s-a întâlnit, în perioada 2 - 4 iulie 2015, cu reprezentanți ai autorităților siciliene și cu lucrători români stabiliți în Italia. Vizita a avut ca obiectiv analizarea condiţiilor de viață și de muncă ale cetățenilor români care trăiesc și lucrează în localităţile Catania, Ragusa şi Vittoria.

Combaterea muncii la negru în rândul comunităţii de români şi asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi au fost principalele puncte aflate pe agenda delegației conduse de doamna Cazacu, prin găsirea unor modalități de colaborare în acest sens cu autorităţile publice italiene și cu societatea civilă, în cadrul programelor operaţionale aferente exerciţiului bugetar 2014 – 2020.

În acest scop, au fost organizate întâlniri cu oficiali sicilieni, precum prefectul din Ragusa, domnul Annunziato Vardè, primarul oraşului Ragusa, domnul Feferico Piccitto, primarul și preşedintele Consiliului Comunal din Vittoria, domnul Giuseppe Nicosia, respectiv domnul Salvatore Di Falco, comandantul poliţiei locale din aceeași localitate, domnul Cosimo Costa, dar şi cu domnul Rosario D'Agata, consilier în cadrul Primăriei Catania.

“Pentru obţinerea unor rezultate relevante este necesară o abordare integrată, cu implicarea tuturor autorităţilor publice române și italiene din domeniu, dar şi a reprezentanților societăţii civile”, a subliniat doamna Cazacu în timpul discuțiilor.

De cealaltă parte, autorităţile italiene au vorbit în termeni apreciativi despre contribuţia comunității românești la economia locală, arătându-și totodată disponibilitatea pentru dezvoltarea colaborării bilaterale, în interesul românilor şi al comunităţilor-gazdă deopotrivă. Au fost prezentate, de asemenea, rezultatele acţiunilor întreprinse până acum de instituțiile italiene pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor români.

Doamna Cazacu a avut întâlniri și cu reprezentanţii celei mai importante federații sindicale din domeniul agricol și agroalimentar din Italia - FLAI CGIL, dar și cu muncitorii români. Potrivit oficialului DESFB, comunicarea punctuală a problemelor întâmpinate de lucrătorii români este extrem de importantă pentru crearea mecanismelor și instrumentelor, inclusiv a celor transnaţionale, care să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei comunităţii româneşti.

Delegația din România a mai avut discuții cu părintele ortodox Neculai Chilcos, preotul catolic Don Beniamino Sacco, dar și cu numeroase organizaţii nonguvernamentale şi de voluntariat pentru asistarea lucrătorilor români aflaţi în situaţii dificile. Organizațiile fac parte din grupul de lucru creat în acest scop, în subordinea Prefecturii.

Doamna Ioana Cazacu a fost însoțită, în Sicilia, de cei doi ataşaţi pe probleme de muncă şi sociale din cadrul Ambasadei României în Italia, doamna Mirela Videa şi domnul Andrei Sfîrloagă.

Sursă: Serviciul Comunicare, Mass-Media şi Statistică al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Parteneri Bpi Assoc Feg