Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Peste 33.000 de persoane sprijinite direct de ANOFM de la începutul anului

21 noiembrie 2014 - De la începutul anului, în programele de formare profesională/ evaluare a competenţelor/ ucenicie organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost cuprinse 33.483 persoane, din care:

  • 31.397 şomeri;
  • 1.316 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate (1.036 persoane care au urmat cursurile prin CRFPA şi 280 persoane care au urmat cursurile prin centre proprii);
  • 411 persoane care beneficiază de servicii gratuite, alții decât șomerii;
  • 120 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor;
  • 239 persoane cuprinse în programe de ucenicie.

Structura şomerilor participanţi la cursuri, pe categorii de vârstă, se prezintă astfel:

  • 32,95% persoane cu vârsta sub 25 de ani, adică un număr de 10.344 persoane,
  • 20,87% persoane cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani, adică un număr de 6.554 persoane,
  • 24,73% persoane cu vârsta cuprinsă între 35-45 de ani, adică un număr de 7.764 persoane,
  • 21,45% persoane cu vârsta peste 45 de ani, adică un număr de 6.735 persoane.

Textul integral al Raportului ANOFM privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională la 31.10.2014 este disponibil aici: http://www.anofm.ro/files/Raport%2031.10.2014.pdf

Parteneri Bpi Assoc Feg